NEXUS / ESKULAP

HIS ESKULAP

HIS Eskulap posiada najszerszy zakres funkcjonalny z dostępnych na polskim rynku systemów klasy HIS. Składa się z kilkudziesięciu modułów przeznaczonych dla użytkowników pełniących różne role w organizacji jednostki medycznej m.in.: lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, diagnostów, rejestratorek, laborantów, techników itp. Oczekiwania klientów, adaptowane do poszczególnych aplikacji w trakcie wielu lat eksploatacji systemu przez szerokie grono jego odbiorców (obecnie ponad 130 podmiotów), powodują, że posiada on najszerszy zakres funkcjonalny z dostępnych w Polsce rozwiązań klasy HIS. Osiągnęliśmy to poprzez funkcjonalności samych modułów, ich ilość, a także specjalistyczne przeznaczenie. Dzięki temu Eskulap posiada we własnej strukturze szereg aplikacji, które w rozwiązaniach konkurencyjnych muszą być uzupełniane przez partnerów (LIS, RIS, PACS, Chemioterapia, Zakażenia Szpitalne, Żywienie i inne). System ze wzglądu na swoje możliwości konfiguracyjne obsługuje procesy kliniczne zarówno w podmiotach powiatowych jak i dużych szpitalach klinicznych. Oprogramowanie, dzięki wyspecjalizowanym aplikacjom wspiera pracę personelu medycznego w szpitalach onkologicznych i psychiatrycznych.

ESKULAP NG

Przez ponad dwadzieścia lat tworzenia systemu nadrzędnym celem stawianym przed zespołami projektującymi rozwiązanie, było spełnienie wymogów prawnych oraz zapewnienie łatwego rozliczania procedur z płatnikami. Rozległość systemu oraz poziom skomplikowania procesów w nim zachodzących, utrudniały radykalną zmianę wyglądu oprogramowania. Jednak zmieniające się otoczenie, coraz większe wymagania klientów oraz samych pracowników spółki spowodowały, że Eskulap otrzymał nowy wygląd. Projektowanie nowego rozwiązania, oparliśmy na idei user experience. Składa się na nią wiele czynników mających wpływ na pozytywne lub negatywne doświadczenie użytkownika. Jednym z kluczowych zagadnień jest zapewnienie odpowiedniej responsywności i efektywności aplikacji. Oprogramowanie powinno być intuicyjne nawet dla początkującego użytkownika, gdyż uzyska on niezbędne informacje szybciej i sprawniej, gdy skorzysta z rozwiązania przypominającego mu już wcześniej przez niego wykorzystywane. Dużym atutem jest zastosowanie znanych i powszechnie używanych elementów graficznych. Nadrzędnym celem, jakie postawiono przed zespołem projektującym Pulpit Lekarski było zaprojektowanie interfejsu użytkownika zorientowanego na potrzeby poszczególnych grup zawodowych, korzystających z dostarczonego oprogramowania.

Aplikacje

Interfejs użytkownika

NEXUS / ESKULAP pracuje z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika i wspiera obsługę języka polskiego, akceptuje i przetwarza dane tekstowe z uwzględnieniem polskich znaków diakrytycznych i reguł ich przetwarzania. Jako jedyny na rynku dysponuje możliwością pracy w dwóch trybach: klient-serwer oraz w architekturze trójwarstwowej z interfejsem web-owym.
Większość aplikacji posiada w obu tych trybach tożsame funkcjonalności. W wersji wykorzystującej jako interfejs użytkownika przeglądarki internetowe sukcesywnie pojawiają się nowe aplikacje dedykowane wyłącznie dla tego środowiska. Moduły te mają w jak największym stopniu wpierać pracę personelu medycznego. Umożliwiają dostosowane interfejsu do potrzeb poszczególnych grup zawodowych oraz indywidualnych upodobań użytkowników.

Zintegrowany System Informatyczny Szpitala

Zintegrowany System Informatyczny dla Szpitala to pełen zakres wdrożenia obejmujący Systemy Klasy HIS - Eskulap, ERP - BPSC oraz BI - Healthcare Business Inteligence. Współpracujące ze sobą elementy tworzą kompletne rozwiązanie, adekwatne do złożonej struktury organizacyjnej szpitala. Dzięki temu personel podmiotu leczniczego może gromadzić, wymieniać oraz analizować dane.

Nowoczesne technologie

Projektujemy rozwiązania w najnowocześniejszych technologiach.

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb