21.09.2021

Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Nexus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w (61-754) Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 oraz spółki z Grupy Nexus.

Aktualna lista spółek z Grupy Nexus oraz ich dane kontaktowe dostępne są na stronach: Lista Spółek z Grupy Kapitałowej Nexus.

Mogą Państwo skontaktować się z Nexus Polska pisemnie, pod adresem podanym powyżej, elektronicznie: biuro@nexuspolska.pl lub telefonicznie: 61 64 60 981

Spółka Nexus Polska powołała inspektora ochrony danych: Sylwia Brzoskowska, iod@nexuspolska.pl, do którego prosimy kierować zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę Nexus Polska.

Pozostałe Spółki z grupy Nexus powołały inspektora ochrony danych: Daniel Schropp, datenschutz@nexus-ag.de

Prawa podmiotu danych

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych

 • sprostowania danych

 • usunięcia danych

 • ograniczenia przetwarzania danych

 • przenoszenia danych (gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli z nami umowę)

 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora)\

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych: http://uodo.gov.pl.

Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Cele przetwarzania danych przez administratora i osoby trzecie:

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszym dokumencie. Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż określone. Państwa dane osobowe przekażemy stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyraził/a Pan/i na to wyraźną zgodę lub

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub

 • przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub

 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów

 • i nie ma powodu, aby sądzić, że ma Pan/i nadrzędny i uzasadniony interes w nieprzekazywaniu danych.

Cel przetwarzania:

 

Podstawa prawna

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem

 

art. 6 ust. 1 lit. b  (dotyczy klientów)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dotyczy osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta)

Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji

 

art. 6 ust. 1 lit. b,c oraz f RODO

Obsługa korespondencji, w tym korespondencji email

 

art. 6 ust. 1 lit. b (dotyczy klientów)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dotyczy pozostałych osób)

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenie statystyk

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenie działań marketingowych ( w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej)

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Monitoring na terenie siedziby administratora danych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba, że nagranie stanowi dowód w postępowaniu - wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Przetwarzanie danych w ramach profilu Nexus Polska na portalu Facebook oraz LinkedIN

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane są współadministrowane przez Nexus Polska Sp. z o.o. i portal Facebook i LinkedIN

Przetwarzanie plików cookie

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Zgodnie z polityką cookies zamieszczoną poniżej

Zarządzanie zasobami ludzkimi - pracownikami i współpracownikami

 

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO

art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Prowadzenie rekrutacji

 

art. 6 ust. 1 lit.a i c RODO  (dot. kandydatów na pracowników)

art. 6 ust.1 lit. a i b RODO (dot. kandydatów na współpracowników)

Usuwanie lub blokowanie danych

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasady minimalizacji i retencji danych. Dlatego będziemy przechowywać Pani/a dane osobowe tylko tak długo, jak jest to wymagane do:

 • spełnienia celów określonych w niniejszej politycy prywatności

 • przestrzegania okresów przechowywania określonych przez prawo

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko spółce z Grupy Nexus

Po spełnieniu odpowiedniego celu lub wygaśnięciu okresu przechowywania odpowiednie dane zostaną usunięte.

Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Gdy odwiedza Pan/i naszą stronę, pliki cookie służą do zbierania i przechowywania ogólnych informacji. Informacje te (pliki dziennika serwera) zawierają szczegółowe informacje na temat przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, nazwy domeny dostawcy usług internetowych i inne podobne informacje. Żadnej z tych informacji nie można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika.

Informacje te są wymagane ze względów technicznych, aby umożliwić poprawne dostarczenie żądanej zawartości strony internetowej i są generowane automatycznie podczas korzystania z Internetu. Są przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 • aby zapewnić dobre połączenie ze stroną internetową

 • aby zapobiec problemom technicznym podczas korzystania z naszej strony internetowej

 • aby ocenić bezpieczeństwo i stabilność systemu oraz

 • w innych celach administracyjnych.

Od czasu do czasu możemy statystycznie analizować anonimowe informacje tego rodzaju w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii bazowej.

Szyfrowanie SSL

Aby chronić dane podczas transmisji, używamy najnowocześniejszych technologii szyfrowania (na przykład SSL) za pośrednictwem HTTPS.

 

Cookie

Informacje ogólne

Gdy odwiedza Pan/i naszą stronę, pliki cookie służą do zbierania i przechowywania ogólnych informacji. Informacje te (pliki dziennika serwera) zawierają szczegółowe informacje na temat przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, nazwy domeny dostawcy usług internetowych i inne podobne informacje. Żadnej z tych informacji nie można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika.

Informacje te są wymagane ze względów technicznych, aby umożliwić poprawne dostarczenie żądanej zawartości strony internetowej i są generowane automatycznie podczas korzystania z Internetu. Są przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 • aby zapewnić dobre połączenie ze stroną internetową

 • aby zapobiec problemom technicznym podczas korzystania z naszej strony internetowej

 • aby ocenić bezpieczeństwo i stabilność systemu oraz

 • w innych celach administracyjnych.

Od czasu do czasu możemy statystycznie analizować anonimowe informacje tego rodzaju w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii bazowej.

 

Formularz kontaktowy

Zbieramy dane osobowe, które podajesz dobrowolnie, kontaktując się z nami (na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila). Zebrane dane wynikają z odpowiedniego wprowadzania danych w formularzu. Używamy danych, które podajesz do przetwarzania twoich żądań. Po zakończeniu przetwarzania Twojego żądania usuniemy Twoje dane po wygaśnięciu prawnych okresów przechowywania, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych.

Korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dalej: Google). Google Analytics używa „ciasteczek”. Są to pliki tekstowe umieszczone na komputerze, które umożliwiają stronie internetowej analizę sposobu korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny będą zazwyczaj przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na fakt, że anonimizacja IP jest aktywowana na tych stronach internetowych, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw obcięty w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EOG. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie korzystała z tych informacji w imieniu operatora tej strony w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie dla operatora strony i świadczenia innych usług na rzecz operatora witryny związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Cel przetwarzania danych ogranicza się do oceny korzystania z witryny i tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie. Informacje na temat korzystania ze strony internetowej i Internetu mają być wykorzystywane do świadczenia innych powiązanych usług. Przetwarzanie odbywa się w uzasadnionych interesach operatora strony. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt. f RODO. Dane wysłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Możesz uniemożliwić Google gromadzenie i wykorzystywanie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Pliki cookie rezygnacji uniemożliwiają gromadzenie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Aby zapobiec zbieraniu danych przez Universal Analytics na kilku urządzeniach, musisz zrezygnować ze wszystkich używanych systemów. Jeśli klikniesz tutaj, zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji: Wyłącz Google Analytics

Korzystanie z bibliotek skryptów Google (Google Webfonts)

Aby poprawnie wyświetlać nasze treści i wyglądać atrakcyjnie graficznie w różnych przeglądarkach, nasza strona używa bibliotek skryptów i bibliotek czcionek, takich jak Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Strony internetowe Google są przenoszone do pamięci podręcznej przeglądarki, aby zapobiec konieczności wielokrotnego ładowania. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje lub uniemożliwia dostęp do stron internetowych Google, zawartość jest wyświetlana przy użyciu standardowej czcionki.

Biblioteki skryptów wywołujących lub biblioteki czcionek automatycznie tworzą połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie jest zatem możliwe, chociaż obecnie nie jest jasne, czy i w jakim celu, że operator takich bibliotek może zbierać dane.

Politykę prywatności danych operatora biblioteki Google mogą Państwo znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

Korzystanie z Google reCAPTCHA

Aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych przy wysyłaniu formularzy, korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. Służy ona przede wszystkim do rozróżnienia, czy dane wprowadzane są przez osobę fizyczną, czy przez złośliwe oprogramowanie. Usługa obejmuje wysyłanie adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google do usługi reCAPTCHA do Google. Jest to uzależnione od odmiennych zasad prywatności firmy Google Inc. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Inc. można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/en/privacy lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Wbudowane filmy z YouTube

Umieszczamy filmy z YouTube na niektórych naszych stronach internetowych. Odpowiednie wtyczki są obsługiwane przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzisz stronę z wtyczką YouTube, połączy się ona z serwerami YouTube. YouTube zostanie poinformowany, które strony odwiedzasz. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube może połączyć Twoje zachowanie związane z surfowaniem z Twoim kontem. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta YouTube.

Po uruchomieniu filmu z YouTube dostawca korzysta z plików cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika. Każdy, kto wyłączył przechowywanie plików cookie w programie Google Ad, nie będzie musiał oczekiwać takich plików podczas oglądania filmów na YouTube. Jednak YouTube przechowuje również informacje o nieosobowym wykorzystaniu w innych plikach cookie. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zablokować przechowywanie plików cookie w przeglądarce.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google AdWords

Ta strona korzysta ze śledzenia konwersji. Jeśli przekierowano Cię do naszej witryny, klikając reklamę, Google AdWords przechowa plik cookie na Twoim komputerze. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę wyświetlaną przez Google. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej witryny i plik cookie nie wygasł, my i Google możemy stwierdzić, że kliknąłeś reklamę i przechodzisz do tej strony. Każdy reklamodawca Google AdWords ma inny plik cookie. W związku z tym plików cookie nie można śledzić na stronach różnych reklamodawców AdWords. Informacje uzyskane przy użyciu pliku cookie do konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci są informowani o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Jednak reklamodawcy nie uzyskują żadnych informacji, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkowników.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz uniemożliwić przeglądarce skonfigurowanie niezbędnych plików cookie, wyłączając wszystkie pliki cookie w ustawieniach przeglądarki lub dostosowując ustawienia przeglądarki w celu zablokowania plików cookie z domeny „googleleadservices.com”.

Pamiętaj, że nie możesz usunąć odrzuconych plików cookie, jeśli nie chcesz być uwzględniany w analizach metryk. Po usunięciu wszystkich plików cookie w przeglądarce konieczne będzie zresetowanie odpowiedniego pliku odrzuconych cookies.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszej Polityki ochrony prywatności w celu spełnienia nowych wymogów prawnych lub włączenia zmian do naszych usług (na przykład po wprowadzeniu nowych usług). Nowa Polityka ochrony danych ma zastosowanie, gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, skontaktuj się z nami poprzez e-mail:

Nexus Polska Sp. z o.o.: iod@nexuspolska.pl

Spółki z grupy kapitałowej Nexus: datenschutz@nexus-ag.de

(dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta).

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb