Ruch chorych

Ruch Chorych to obszar systemu Eskulap służący do ewidencji oraz analizy ruchu chorych w podmiocie leczniczym. Umożliwia szczegółową rejestrację informacji o pacjencie, udostępnianie tych danych komórkom organizacyjnym na wszystkich etapach jego leczenia oraz generowanie zestawień statystycznych. Aplikacja odpowiada za gromadzenie i przechowywanie ksiąg szpitalnych, dokumentacji medycznej oraz dokumentów rozliczeniowych związanych z pobytem pacjenta w Izbie Przyjęć i na Oddziałach. Zautomatyzowanie procesu wypełniania dokumentacji medycznej pozwala pielęgniarkom oszczędzić czas i ograniczyć do minimum ewentualne błędy podczas wprowadzania danych, lekarzom natomiast łatwiejszą analizę i śledzenie postępów terapii. Dostęp do danych z innych oddziałów wspomaga podejmowanie decyzji o sposobie leczenia oraz wyborze leków minimalizując możliwe interferencje.

Najważniejsze elementy systemu

Centralna Rejestracja

Aplikacja dostarcza mechanizmy do obsługi planowania wizyt pacjentów w poradniach, zapisów pacjentów na wizyty i ewidencji podstawowych danych dotyczących świadczonych usług.

Rejestracja do Poradni  

Moduł dostarcza mechanizmy do obsługi planowania wizyt pacjentów w poradniach, zapisów pacjentów na wizyty i ewidencji podstawowych danych dotyczących świadczonych usług. Szczegółowe dane personalne, dotyczące zatrudnienia, dane ubezpieczeniowe, adresowe i inne dostępne są w karcie pacjenta. Istnieje możliwość wymuszenia zapisu w systemie informacji związanych z ochroną danych osobowych: źródła informacji lub podstawy sprzeciwu ze strony pacjenta gromadzenia jego danych osobowych.

POZ     

Moduł jest przeznaczony dla Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczących usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Głównym zadaniem aplikacji jest umożliwienie sprawnej ewidencji złożenia deklaracji do wybranego lekarza, pielęgniarki i położnej, zarządzanie wizytami pacjentów oraz rozliczanie świadczeń z płatnikami. Moduł może być wykorzystany zarówno w samodzielnie działających przychodniach POZ, jak i w podmiotach leczniczych, które posiadają w swej strukturze organizacyjnej jednostki świadczące usługi z zakresu POZ.

Gabinet   

Aplikacja  umożliwia ewidencjonowanie wszystkich istotnych danych dotyczących pacjenta, lekarza przyjmującego oraz informacji o udzielonej poradzie. dane osobowe, adresowe i kontaktowe Ewidencja danych pacjenta podczas rejestracji obejmuje dane i uprawnienia opiekunów oraz innych osób uprawnionych do otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, dane o rodzaju i nr dokumentu uprawniającego do świadczeń (ewidencja uprawnień podstawowych oraz dodatkowych) wraz z przynależnością do oddziału NFZ.

Pogotowie Ratunkowe   

Część systemu służąca do ewidencji szczegółowych danych z zakresu pracy stacji Pogotowia Ratunkowego, począwszy od obsługi zgłoszeń i zleceń wyjazdu zespołów wyjazdowych, do zakończenia czynności i zapisania szczegółów dotyczących obsługi zlecenia. Osadzenie w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego NEXUS / ESKULAP umożliwia efektywne zarządzanie katalogami, uprawnieniami użytkowników oraz spójne administrowanie systemem.

 

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb