ERP BPSC

System ERP ma za zadanie wspierać pracę działów administracyjnych w podmiotach leczniczych oraz dostarczać kadrze zarządzającej aktualne i rzetelne dane. Jest to zintegrowany pakiet aplikacji wspomagający zarządzanie klasy MRPII/ERP z kompletną funkcjonalnością, którą można elastycznie zestawiać w zależności od skali i potrzeb szpitali. Dzięki temu System usprawnia zarządzanie na wszystkich poziomach decyzyjnych. Wspomaga prowadzenie efektywnej i wydajnej działalności, obniżając jej koszty, zwiększając rentowność i ułatwiając koncentrację wszystkich działań na potrzebach pracowników. Oparty jest na jednej wspólnej bazie, umożliwiając integrację informacji w obrębie całej organizacji. Dostarczany jest klientom wspólnie z systemem klasy HIS Eskulap, z którym posiada ścisłą integrację na poziomie baz danych (obydwa systemy pracują w oparciu o motor bazy Oracle). Umożliwia to automatyczną wymianę niezbędnych danych tj. np. cechy użytkowników, dekrety magazynów aptecznych, informacje niezbędne do kalkulacji rachunek kosztów leczenia. ERP integruje się także z innymi, dostępnymi na rynku klasy HIS.

Najważniejsze aplikacje

Najważniejsze cechy

Cechą wyróżniającą ERP BPSC jest architektura zorientowana na procesy a nie moduły funkcjonalne. Gwarantuje użytkownikom szybki dostęp do najważniejszych elementów systemu, z każdego obszaru dziedzinowego, bez konieczności przełączania się miedzy modułami. O unikalności rozwiązania świadczą także wbudowane w system narzędzia obiegu dokumentów umożliwiające załączanie i wyświetlanie ich odwzorowań cyfrowych.

W odróżnieniu od wielu konkurencyjnych rozwiązań jest licencjonowany na tzw. „operatora jednoczesnego”, bez ograniczania użytkownikom dostępu do zakresów funkcjonalnych zagregowanych w poszczególnych modułach. Zapewnia to znacznie większe możliwości użytkownikom realizującym zadania przekrojowe, wymagające dostępu do niewielu danych, ale zwyczajowo przetwarzanych w różnych aplikacjach.

System oparty jest na jednej wspólnej bazie, pozwalający na integrację informacji w obrębie całego podmiotu leczniczego. Dane wprowadzane do systemu są natychmiast dostępne dla wszystkich uprawnionych użytkowników. Rejestracja i udostępnianie informacji odbywa się w sposób szybki, bezbłędny i ujednolicony.

Pakiet doskonale modeluje procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwach funkcjonujących w polskich realiach gospodarczych. Jest w pełni zgodny z krajowymi przepisami z uwzględnieniem unikalnych, stosowanych wyłącznie w ochronie zdrowia, jak również wymogów ustawodawstwa unijnego.

Interfejs użytkownika

Jedną z największych zalet systemu, jest unikalna technologia interfejsu użytkownika. To co zwykle możliwe jest dopiero na poziomie raportu, po ekstrakcji danych do Excela, lub w narzędziach hurtowni danych, w interfejsie ERP BPSC może odbywać się wprost na formatkach. Użytkownik, dzięki zaprojektowaniu interfejsu z wykorzystaniem narzędzi grid-owych, w większości formatek prezentujących dane w formie tabelarycznej, już z ich poziomu ma dostępne funkcje takie jak: zamiany położenia i wielkości kolumn, dodawanie nowych, reguły matematyczne, prezentacja danych w tabelach przestawnych, filtrowanie oraz wyróżnianie danych wg. określonych reguł, sortowanie danych

Elektroniczny Obieg Dokumentów

Kolejną, mocno wyróżniającą cechą systemu jest ścisła integracja w jednym oprogramowaniu dwóch perspektyw. Perspektywa ewidencjonowania danych oraz perspektywa dokumentów elektronicznych najczęściej występują w odrębnych systemach informatycznych. Dzięki wprowadzeniu pakietu aplikacji Elektronicznego Obiegu Dokumentów, w bardzo wielu miejscach systemu, obydwie perspektywy przenikają się i uzupełniają, dając użytkownikom pełne spektrum informacji (przykładowo z kartoteki kontrahenta można jednym kliknięciem zobaczyć skany zawartych z nim umów lub skorelowanych z nimi faktur).

Wszystkie aplikacje tzw. gremialnego dostępu (Elektroniczna Akceptacja Faktur, Elektroniczna Akceptacja Urlopów, Elektroniczna Akceptacja Zapotrzebowań, Harmonogramy czasu pracy, Portal Pracowniczy) są dostępne w wersjach przeglądarkowych i łatwo można rozbudowywać ich zakres funkcjonalny o inne dane przetwarzane w modułach podstawowych. Wśród najważniejszych cech należy podkreślić dużą skalowalność umożliwiającą łatwą rozbudowę systemu oraz jego otwartość oznaczającą m.in. możliwość integracji ze specjalistycznymi rozwiązaniami branżowymi.

Kontakt
Dawid Andrzejewski

+48 795 534 712

dawid.andrzejewski@nexuspolska.pl

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb