Rozliczenia

Obszar systemu przeznaczony jest dla pracowników sekcji rozliczeń oraz sekcji organizacji i nadzoru realizacji świadczeń w zakładach opieki zdrowotnej. Wspiera rozliczenia z NF oraz świadczenia komercyjne.

Moduły

Rozliczenia z NFZ

Moduł przeznaczony jest dla pracowników sekcji rozliczeń oraz sekcji organizacji i nadzoru realizacji świadczeń w zakładach opieki zdrowotnej. Służy do zarządzania kontraktami z podmiotami finansującymi świadczenia, do rozliczania świadczeń, monitorowania stanu realizacji umów oraz przekazywania danych do płatników, a w szczególności do oddziałów wojewódzkich NFZ. Moduł jest integralną częścią systemu ESKULAP i służy do wymiany danych gromadzonych w systemie, w poszczególnych modułach (Ruch Chorych, Rejestracja, Poradnia, Oddział, Gabinet, Apteka, Pogotowie Ratunkowe, POZ, Pracownia Diagnostyczna) z Płatnikami. Moduł w pełni obsługuje otwarty format wymiany danych wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. (Dz.U.2008 nr 123 poz.801) wraz ze zmianami. Format ten obejmuje komunikację między świadczeniodawcą a oddziałem wojewódzkim NFZ, w postaci ustalonych komunikatów służących do przekazywania danych medycznych i rozliczeniowych. Ten obszar systemu jest systematycznie rozwijany i dostosowywany do nowych regulacji prawnych, w tym Rozporządzeń Ministra Zdrowia oraz Zarządzeń Prezesa NFZ.

Rozliczenia Komercyjne

Umożliwia rozliczenie świadczeń z zakresu wizyt specjalistycznych, hospitalizacji oraz badań diagnostycznych dla pacjentów komercyjnych. Wspiera obsługę programów lojalnościowych (abonamentów, kart podarunkowych oraz voucherów). Ułatwia okresowe, zbiorcze generowanie rachunków z tytułu wykupionych świadczeń oraz weryfikowanie zaległych płatności. W części analitycznej usprawnia przygotowanie bilansów indywidualnego konta pacjenta oraz wspiera bieżącą i okresową analizę wydatków szpitala związanych z realizacją usług komercyjnych.

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb