Pulpit Lekarski

Pulpit Lekarski nowa odsłona Systemu HIS Eskulap

Pulpit Lekarski to aplikacja internetowa umożliwiająca lekarzom szybki dostęp do najważniejszych informacji na temat pobytu pacjenta w szpitalu oraz do dokumentacji medycznej, która powstała w trakcie jego leczenia.
Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości konfiguracyjnych aplikacja w łatwy sposób dostosuje się do sposobu pracy poszczególnych użytkowników, grupując informacje, które ułatwią podjęcie decyzji co do sposobu leczenia.
Za pośrednictwem Pulpitu Lekarskiego na jednym ekranie można zapisać obserwacje i zlecić kolejne, niezbędne badania. Wbudowany komunikator informuje o oczekujących wiadomościach, wygenerowanych przez system HIS Eskulap. Umożliwia on wysłanie wiadomości zarówno do standardowego użytkownika jak i do administratora systemu. Aplikacja pozwala na edytowanie danych dotyczących pobytu pacjenta, tworzenie dokumentacji elektronicznej a także podpisanie dokumentów.

Najważniejsze cechy

  • dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji z jednego miejsca,

  • możliwość jednoczonego wyświetlania danych i ewidencji danych,

  • „timeline” - chronologiczne wyświetlanie zdarzeń medycznych,
  • „pływający przycisk” – szybki dostęp do tworzenia nowych wpisów.

Dlaczego Pulpit Lekarski?

Medyczne systemy informatyczne powstawały w Polsce w latach 2000 - 2005. Początkowo były projektowane w ten sposób, żeby ich specyfikacja funkcjonalna była pogrupowana przedmiotowo: Ruch Chorych, Statystyka, Dokumentacja Medyczna, Farmacja i inne. Były zorientowane na to co należy w systemie ewidencjonować, a komfort pracy użytkownika, który miła pracować w systemie był w zasadzie nieistotny. Powodowało to, że w przypadku lekarzy i pielęgniarek, często występowała konieczność przełączania się pomiędzy różnymi modułami lub ich obszarami. Żeby wykonać wszystkie konieczne w systemie czynności często trzeba było kilka formularzy otwierać, potem zamykać i szukać niezbędnych informacji w różnych miejscach.

Pulpit Lekarski został powołany do życia, jako antyteza takiego podejścia. Stawiając codzienną pracę lekarzy w centrum uwagi skupiliśmy się na elastyczności, użyteczności oraz minimalizacji liczby kliknięć potrzebnych do uzyskania niezbędnych informacji („one click for information”). Został skonstruowany w ten sposób, żeby najważniejsze informacje były zawsze wyeksponowane na pierwszym planie. Natomiast co do reszty system pozwala użytkownikom podjąć decyzję, jakie procesy i informacje są istotne, gdzie powinny się na ekranie znajdować oraz w jakim formacie będą wykorzystywane. Umożliwia to zaprojektowanie środowiska pracy lekarza w sposób optymalny dla jego dziedziny medycznej, charakterystyki oddziału na którym pracuje i osobistych preferencji. W zakresie merytorycznym aplikacja obejmuje wszystkie procesy, którymi użytkownik może być zainteresowany począwszy od dostępu do pełnej diagnostyki, możliwości ewidencji wszystkich danych klinicznych z ordynacją lekarską włącznie, na uzupełnieniu danych koniecznych do rozliczeń kończąc. W każdym momencie „pod ręką” dostępne są narzędzia do tworzenia EDM, ponieważ perspektywa danych i dokumentów elektronicznych tworzą jedną całość. Pulpit Lekarski został zaprojektowany w najnowszych technologiach zapewniających pełną uniwersalność, mobilność, skalowalność i estetykę.

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb