Pulpit Lekarski

Medyczne systemy informatyczne powstawały w Polsce w latach 2000-2005. Zostały zaprojektowane w ten sposób, żeby ich specyfikacja funkcjonalna była pogrupowana przedmiotowo: Ruch Chorych, Statystyka, Dokumentacja Medyczna, Farmacja itp. Były zorientowane na to co należy w systemie ewidencjonować, niestety nie pamiętano o użytkowniku, który ma to robić. Powodowało to, że w przypadku lekarzy i pielęgniarek często występowała konieczność przełączania się pomiędzy różnymi modułami lub ich obszarami. Wykonanie w systemie niezbędnych czynności, oznaczało konieczność otwarcia kilku formularzy, które następnie trzeba było zamykać i szukać koniecznych informacji w różnych miejscach. Wszystkie te czynności były ostatecznie podporządkowane ewidencji statystycznej i rozliczeniowej a nie optymalizacji pracy personelu białego.

Pulpit Lekarski i Ambulatoryjny

Pulpit Lekarski oraz Ambulatoryjny zostały zaprojektowane w tak sposób żeby zerwać z takim podejściem. Stawiając codzienną pracę lekarzy w centrum uwagi skupiliśmy się na elastyczności, użyteczności oraz minimalizacji liczby kliknięć potrzebnych do uzyskania niezbędnych informacji („one click for information”).

Aplikacje zostały skonstruowane w ten sposób, żeby najważniejsze informacje były zawsze wyeksponowane na pierwszym planie. Natomiast pozostałe elementy obszarów roboczych użytkownik sam konfiguruje, podejmując decyzję, jakie procesy i informacje są istotne, gdzie powinny się na ekranie znajdować oraz w jakim formacie chcą je wykorzystać. Umożliwia to zaprojektowanie środowiska pracy lekarza w sposób optymalny dla jego dziedziny medycznej, charakterystyki oddziału na którym pracuje i osobistych preferencji. W zakresie merytorycznym Pulpity obejmują  wszystkie procesy, którymi personel może być zainteresowany, począwszy od dostępu do pełnej diagnostyki, możliwości ewidencji wszystkich danych klinicznych z ordynacją lekarską włącznie, na uzupełnieniu danych koniecznych do rozliczeń kończąc. W każdym momencie użytkownik ma dostępne narzędzia do tworzenia dokumentacji EDM, ponieważ perspektywa danych i dokumentów elektronicznych tworzą jedną całość.

Aplikacje zostały zaprojektowane w najnowszych technologiach wykorzystujących jako interfejs użytkownika przeglądarki internetowe, zapewniających pełną: uniwersalność, mobilność, skalowalność i estetykę.

Uzupełnieniem dla Pulpitu Lekarskiego jest aplikacja Pulpit Ambulatoryjny. Umożliwia lekarzom szybki i w pełni konfigurowalny dostęp do procesów realizowanych w toku leczenia nie wymagającego opieki stacjonarnej. Moduł zapewnia dostęp do wszystkich elementów wizyty w poradni, w szczególności do dokumentacji medycznej. Pozwala na szybką ewidencją danych wielu pacjentów, odwzorowując metodykę pracy użytkownika. W menu głównym użytkownik może mieć stały podgląd do informacji o liczbie pacjentów oczekujących na wizytę oraz do listy zadań do wykonania. Umożliwia szybką ewidencję dokumentacji medycznej w tym wystawianie e- Skierowań i e-Recept, jak również zwolnień oraz zaświadczeń lekarskich. W kontekście technologicznym wykorzystuje wszystkie doświadczenia i udogodnienia User experience zastosowane w Pulpicie Lekarskim. Kluczowymi założeniami przy projektowaniu rozwiązania były zatem podniesienie efektywności, intuicyjności pracy z programem oraz skrócenie czasu koniecznego na ewidencję danych. Interfejs jest optymalizowany pod konkretnego pracownika, jest również na tyle łatwy w obsłudze, by personel po kilku godzinach szkolenia mógł samodzielnie w systemie pracować.

Podstawowe funkcje

 

 • dostęp do danych osobowych pacjentów oraz pobytu

 • ordynacja lekarska

 • wywiad, badania przedmiotowe

 • procedury, rozpoznania

 • zabiegi

 • zaświadczenia

 • konsultacje

 • e-Recepty

 • zlecenia/wyniki badań / wypis

 • EDM

 

Cechy użytkowe i technologiczne

 • stała ekspozycja najważniejszych danych o pacjencie

 • pływający przycisk – szybki dostęp do tworzenia dokumentacji

 • praca w kontekście: pacjenta, pobytu, dokumentu, konsultacji

 • graficzna prezentacja wyników badań

 • dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji z jednego miejsca

 • komunikator (czat)

 • timeline - chronologiczne wyświetlanie zdarzeń medycznych

 • przejmowanie sesji na różnych stanowiskach roboczych

 • w trakcie ewidencji danych możliwość jednoczonego wyświetlania danych historycznych

 • praca na różnych urządzeniach: komputer/terminal, tablet, wyświetlacze dotykowe

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb