Leczenie

Obszar systemu wspierający proces leczenia pacjentów. Wyspecjalizowane aplikacje ułatwiają codzienną personelu medycznego.

Moduły

Blok Operacyjny

Moduł umożliwia ewidencję zabiegów wykonywanych na blokach operacyjnych oraz w gabinetach zabiegowych. Ułatwia proces planowania, opis przebiegu operacji i realizowanych procedur, jak również automatyczne rozliczanie personelu zaangażowanego w zabieg. Aplikacja ta pozostaje w ścisłym związku z modułami Historia Choroby i Apteczka Oddziałowa, co umożliwia rozproszone planowanie operacji – każdy oddział wpisuje planowane przez siebie zabiegi, które następnie są integrowane przez personel Bloku

Blok Porodowy   

Umożliwia ewidencję danych porodów, zarówno przeprowadzanych na bloku porodowym (włącznie z danymi ciecia cesarskiego), jak i poza nim. Konfigurowalna karta wywiadu położniczego i danych porodu ułatwia dostosowanie gromadzonych danych do wymagań danej placówki medycznej.

Poradnia    

Aplikacja umożliwia obsługę ewidencji podstawowych danych dotyczących świadczonych usług ambulatoryjnych. W ramach wizyty pacjenta system gromadzi informacje m.in. o skierowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, dane o dokumentach ubezpieczeniowych, rozpoznaniach pacjenta, typie porady, a od strony lekarskiej o decyzji podjętej w poradni oraz danych statystyczno-rozliczeniowych.

Rehabilitacja

Jest to rozwiązanie przygotowane dla jednostek zajmujących się terapią fizykalną. Głównym celem aplikacji jest wsparcie personelu medycznego w procesie rehabilitacji pacjentów. Kompleksowy, intuicyjny i przystępny dla użytkownika interfejs pozwala zminimalizować czas potrzebny na zaewidencjonowanie danych medycznych, zaplanowanie zabiegów oraz ich rozliczenie. Łatwy w obsłudze planer umożliwia wybór najdogodniejszych terminów zarówno dla pacjentów jak i fizjoterapeutów min. wyznaczenie konkretnej daty i godziny zabiegu

Żywienie   

Moduł dedykowany do obsługi żywienia pacjentów między innymi w zakresie elektronicznego przesyłania meldunków z oddziałów oraz tworzenia na ich podstawie zestawień potrzebnych do wyprodukowania posiłków w ramach kuchni lub cateringu szpitalnego. Umożliwia definiowanie różnych diet żywnościowych dla pacjentów. Wspiera układanie jadłospisów zgodnych z zaleceniami lekarskimi wraz z kalkulatorem wartości odżywczych.

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb