Pracownia Chemioterapii

NEXUS / CHEMIOTERAPIA jest autorskim systemem Spółki przeznaczonym do kompleksowego wspomagania prac lekarzy onkologów oraz farmaceutów szpitalnych w zakresie planowania, zlecania i przygotowania leków cytostatycznych. Umożliwia rzetelną ewidencję zdarzeń i danych w procesie realizacji terapii onkologicznej. Gwarantuje utrzymanie jakości, bezpieczeństwa oraz kontroli kosztów przygotowania preparatów cytostatycznych.

NEXUS / CHEMIOTERAPIA wspiera wszystkie metody produkcji cytostatyków, wolumetryczną, grawimetryczną (gdzie pobierana dawka leku jest dodatkowo ważona na precyzyjnej wadze laboratoryjnej), produkcję mieszaną i z wykorzystaniem specjalistycznych cytorobotów. Aplikacja posiada możliwość współpracy z innymi programami na poziomie wymiany danych w standardzie HL7. Możliwe jest uruchomienie jej z innych systemów HIS w trybie SSO, a dzięki udostępnieniu modułu przez przeglądarkę internetową możliwe jest wywoływanie zleceń bezpośrednio z systemu placówki.

Wdrożenie Systemu w szpitalu przekłada się bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności procesu leczenia lekiem cytotoksycznym a przez to pozwala na wymierne oszczędności w wydatkach szpitala, ponieważ koszty leczenia onkologicznego należą do największych i najszybciej rosnących kategorii wydatków zdrowotnych.

Najważniejsze funkcje

 • zarządzanie katalogiem leków cytotoksycznych.
 • tworzenie i zarządzanie wzorcami schematów leczenia,
 • zlecenia wykonania leków cytotoksycznych z jednostek szpitala i jednostek zewnętrznych,
 • wspieranie lekarzy w zakresie obliczania dawek należnych przy zleceniu schematu na pacjenta wg określonej podstawy obliczeń,
 • wsparcie dla produkcji metodą wolumetryczną oraz grawimetryczną (w zależności od nabytych licencji),
 • brak konieczności wprowadzania dodatkowych elementów do loży w przypadku stosowania preferowanego modelu wagi przy produkcji wolumetrycznej,
 • sporządzanie etykiet dla przygotowanych leków cytotoksycznych, protokołów wykonania itp.,
 • realizacja wydań wykonanych leków cytotoksycznych do jednostek zamawiających,
 • prowadzenie magazynu leków – stany magazynowe, obrót środków, przeprowadzanie inwentur, ewidencja ubytków nadzwyczajnych, ewidencja nadmiarów produkcyjnych, itp.,
 • wbudowane mechanizmy służące weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzanych danych,
 • reguły określające dawki: minimalne, maksymalne, kumulacyjne, stężenia leków itp.,
 • integracja z modułami ADT, Aptecznymi, dostarczanie danych umożliwiających rozliczenie podań leków cytostatycznych (HL7),
 • zaawansowane mechanizmy zarządzania uprawnieniami w systemie,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa danych,
 • graficzny interfejs użytkownika dostępny w przeglądarce internetowej,
 • możliwość zlecenia leków z jednostek zewnętrznych,
 • prezentacja danych i komunikatów w języku polskim.

Integracje

NEXUS / CHEMIOTERAPIA to rozwiązanie informatyczne ułatwiające zarządzanie całym procesem produkcji leków cytotoksycznych, począwszy od ewidencji zlecenia do wprowadzenia gotowego środka na apteczkę.

Dzięki temu, że oprogramowanie może pracować niezależnie w stosunku do systemów klasy HIS wykorzystywanych w podmiotach leczniczych, może zostać wdrożone praktycznie w każdej placówce, znacząco wpływając na komfort i bezpieczeństwo pracy. Naturalnie, integracja z HIS (w standardzie HL7) istotnie zwiększa jego możliwości. Umożliwia bowiem pracownikom apteki szpitalnej na podstawie recepty wysłanej z HIS, wygenerowanie zleceń na wykonanie leków. W aplikacji zastosowany został mechanizm znany z innych modułów, umożliwiający automatyczne rozliczanie wykorzystanych produktów leczniczych do przygotowania mieszanek. Dotychczas zostały wykonane integracje z CGM CLININET oraz AMMS - Asseco Medical Management Solutions.

 

Integracja w najszerszym zakresie obejmuje:

 • przesyłanie komunikatów o ruchu chorych,
 • przesyłanie komunikatów o pracownikach,
 • ewidencję zleceń,
 • przesyłanie komunikatów z danymi antropometrycznymi i wynikami badań,
 • przesyłanie komunikatów z obsługi magazynowej Apteki,
 • przesyłanie komunikatów technicznych.

Cytoroboty

Równocześnie Spółka rozwija obszar integracji z cytorobotami. Są to urządzenia, które wyręczają ludzkie ręce, pozostawiając nadzór nad całym procesem wykwalifikowanym farmaceutom. Obecnie na rynku dostępne są zarówno prostsze, tańsze mieszalniki (np. SmartCompounder, MediMix), jak i kompletne złożone roboty (KIRO, RIVA, APOTECA), których cena sięga 2-3 mln złotych. Dostawcy automatów podkreślają ich liczne zalety, do których na pewno można zaliczyć: poprawę bezpieczeństwa pracy, mniejsze zaangażowanie czasowe farmaceutów, raportowanie błędów i identyfikacja procesu oraz niższe koszty drobnych materiałów medycznych. Słabą stroną automatyzacji jest mniejsza elastyczność w produkcji rzadkich mieszanek leków, proces przygotowywania produkcji oraz czyszczenie urządzenia. Mimo tych niedoskonałości ze względu na braki kadrowe w podmiotach leczniczych, kosztowne szkolenie specjalistów, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników Aptek szpitalnych i pacjentów warto rozważyć wprowadzenie cytorobotów.

W ostatnich miesiącach zostały wykonane wdrożenia w trzech szpitalach, gdzie z powodzeniem współpracują cytoroboty i oprogramowania NEXUS / CHEMIOTERPIA.

Kontakt
Joanna Bednarska

+48 735 993 560

joanna.bednarska@nexuspolska.pl

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb