O nas

Firma, informacje zarządcze, historia

Zajmujemy się tworzeniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla podmiotów leczniczych.

Od początku istnienia spółki jesteśmy zaangażowani w tworzenie systemu klasy HIS ESKULAP. Od blisko dekady część HIS oferowana jest wraz z systemem ERP IMPULS, który został zaprojektowany dla działów administracyjnych placówek medycznych. Zwiększające się wymagania zarządzających, w zakresie analizy i raportowania procesów odbywających się w jednostce medycznej, spowodowały rozszerzenie oferty o autorski system Healthcare Business Intelligence. Umożliwia on kadrze menadżerskiej jednostek medycznych, uzyskanie przekrojowych informacji napływających z całej organizacji. Realizujemy usługi informatyczne związane z wdrożeniem, dostosowaniem do wymagań klienta i utrzymaniem systemów IT. Wraz z oprogramowaniem dostarczamy całą infrastrukturę ICT niezbędną do funkcjonowania wdrażanych systemów. Zaopatrujemy szpitale w sprzęt medyczny współpracujący z aplikacjami RIS/PACS wchodzącymi w skład HIS ESKULAP. Na Polskim rynku jesteśmy jednym z trzech największych dostawców pod względem ilości wdrożonych systemów IT w podmiotach leczniczych.

Najważniejsze informacje o firmie

 • Zatrudnienie ponad 150 osób

 • Kapitał 966 000,00 zł

 • NIP 527-20-93-981

 • REGON 012917522

 • KRS 0000014544

 • Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KSR
 • Konto rozrachunkowe - 87 1050 1025 1000 0090 3060 0747

 • Oświadczenie - status dużego przedsiębiorstwa

Informacje zarządcze

Zarząd Prokurent  
     
Paweł Masadyński
Ewa Dobaczewska - Szalczyk
Jacek Kobusiński
Sebastian Błaźniak  

 

Tworzymy zespół

Jesteśmy grupą ponad 150 specjalistów skupionych na dostarczaniu najlepszych, specjalistycznych rozwiązań informatycznych dla podmiotów leczniczych. Chcemy by nasze rozwiązania spełniały oczekiwania klientów.

Development

 • tworzymy aplikacje desktopowe, intranetowe oraz mobilne
 • nasze rozwiązania obsługują komunikację z urządzeniami dostarczanymi przez producentów sprzętu medycznego
 • odpowiadamy za projektowanie nowych oraz utrzymanie i rozwój już istniejących systemów.

Implementation & Services   

 • jesteśmy odpowiedzialni za analizę, przygotowanie i prowadzenie wdrożeń w szpitalach
 • zapewniamy szkolenia dla personelu medycznego, administratorów systemu oraz wsparcie techniczne.
 • nasze kompetencje potwierdzają certyfikaty z metodologii zarządzania projektami Prince 2 zarówno Foundation, jak i Practitioner oraz z tworzenia i zarządzania bazami danych ORACLE i systemami operacyjnymi.

Sales & Sales Support   

 • współpracujemy z klientami, towarzysząc im w rozwoju i dobierając rozwiązania technologiczne odpowiednie do specyfiki ich działalności
 • dostarczamy wiedzę, doświadczenie oraz przekonujemy, że dzięki systemom IT praca w szpitalach może być łatwiejsza.

Back Office

 • jesteśmy wsparciem dla wszystkich procesów wewnętrznych w firmie.

Dlaczego Nexus Polska?

Doświadczenie

 • blisko 30-letnie doświadczenie w informatyzacji szpitali
 • koncentracja na branży medycznej
 • ponad 120 aktywnych klientów o różnej skali i specjalizacji
 • pracownicy z wieloletnim doświadczeniem.

Rozwiązania

 • najszerszy na rynku zakres funkcjonalny systemu
 • unikalne, wyspecjalizowane aplikacje
 • hybrydowa technologia, umożliwiająca dobór interfejsu do specyfiki zadań realizowanych w systemie
 • praca w oparciu o jeden motor bazy danych (Oracle).

Współpraca

 • ścisła współpraca z jednostkami naukowymi
 • wieloletnia kooperacja z partnerami technologicznymi
 • interoperacyjność i adaptacja w systemie komponentów pochodzących od partnerów
 • rozwiązania umożliwiające wymianę danych pomiędzy podmiotami leczniczymi.

Historia

Do 2011 r. firma Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. była członkiem Grupy ALMA S.A. W jej strukturach, jako jeden z dostawców, realizowała przetarg ministerialny, finansowany przez Bank Światowy, w ramach którego zinformatyzowała kilkadziesiąt Szpitali. Przedsięwzięcie to, zapoczątkowane 2001 r., było początkiem informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. W ramach projektu, Alma S.A. pierwszy raz na szeroką skalę zaoferowała rozwiązanie klasy Hospital Information System o nazwie Eskulap. Oprogramowanie zostało zaprojektowane i wykonane przez Politechnikę Poznańską. Rolą ALMA S.A. było stworzenie warunków biznesowych dla produktu oraz udział w opracowaniu założeń funkcjonalnych programów wchodzących w skład systemu. Zarówno sam projekt Banku Światowego, jak i następujący po jego realizacji rozwój Systemu Eskulap wytyczyły kierunki działania na kolejne lata, ugruntowując rolę Politechniki Poznańskiej jako strategicznego partnera firmy.

W roku 2003, portfolio rozszerzyło się o produkt do obsługi części administracyjnej szpitala, o nazwie IMPULS. Z  czasem jego producent – Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A., został drugim, strategicznym partnerem spółki. Zwiększająca się liczba Szpitali pracujących na Systemie Eskulap oraz wciąż rosnące wymagania rynku stały się podstawą do wydzielenia ze struktur ALMA S.A. oddzielnej firmy na potrzeby realizacji specyficznych potrzeb sektora ochrony zdrowia.

W roku 2008 zainicjowana została działalność firmy Systemy Informatyczne ALMA sp. z o.o. na rynku medycznym. W kolejnych latach spółka skutecznie pozyskiwała nowych klientów i budowała swoją pozycję na rynku dostawców IT w ochronie zdrowia.

W 2011 roku debiutuje na rynku RightSoft spółka utworzona, jako podmiot typu Spin off z kadry realizującej na Politechnice Poznańskiej projekt „Eskulap”. Jej powołanie spotyka się koniunkturą rynkową, w wyniku czego producent HIS szybko osiąga sukces, wykazując się dobrymi wynikami sprzedaży.

W wyniku wielu zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym obu podmiotów w dniu 30 czerwca 2016 roku nastąpiło połączenie spółki Systemy Informatyczne Alma sp. z o.o. ze spółką RightSoft. Firma Systemy Informatyczna Alma sp. z o.o. w oparciu o art. 494 ustawy ksh wstąpiła z rzeczonym dniem we wszystkie prawa i obowiązki Spółki RightSoft sp. z o.o., która w następstwie została rozwiązana.Kolejnym krokiem była zmiana nazwy spółki na MedHub sp. z o.o. z dniem 1 września 2016 r.

W dniu 9 stycznia 2018 r. 55% udziałów MedHub zostało zakupionych przez NEXUS AG, wiodącą europejską firmę z sektora e-zdrowia. Osiemnaście miesięcy po udanym połączeniu spółek RightSoft i Systemy Informatyczne Alma, nowopowstała organizacja MedHub pozyskała nowego partnera strategicznego. W wyniku transakcji nastąpiła także zmiana nazwy spółki na Nexus Polska.

Organizacje i certyfikaty

Angażujemy się w wypracowanie najlepszych praktyk i standardów przy projektowaniu oraz wdrażaniu systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem rynku dostawców IT, działamy na rzecz ustandaryzowanego sposobu wymiany danych między systemami.

W listopadzie 2018 roku Spółka z sukcesem zweryfikowała działanie Systemu HIS ESKULAP w zakresie:

 • wystawianie eRecepty (dokument zgodny z PIK HL7 CDA)
 • odczyt i przetwarzanie kodów kreskowych GS1 DataMatrix
 • zgłaszanie dokumentu medycznego (zgodne z profilem IHE XDS.b)
 • synchronizacja grafików i wolnych terminów (zgodnie ze standardem IHE FHIR).

W marcu 2024 roku Spółka ponownie zakończyła z powodzeniem procedurę certyfikacji, uzyskując prawo do posługiwania się oznaczeniami ISO 27001:2017.

Nexus Polska jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, które w ciągu ponad 10 lat działalności osiągnęło status grupy ekspertów i stało się miejscem dyskusji o problemach procesów informatyzacji w ochronie zdrowia.

Współpracujemy z najważniejszymi organizacjami działającymi na rynku ochrony zdrowia Polską Federacją Szpitali, Polską Unią Szpitali Klinicznych, Stowarzyszeniem Menadżerów Opieki Zdrowotnej i wieloma innymi.

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb