Od stycznia 2021 roku podmioty lecznicze, które wykonują świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, zobowiązane są prowadzić ewidencję i rozliczenia kosztów działalności zgodnie z zaleceniami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 października 2020 r. Celem zastosowania nowego standardu rachunku kosztów jest ujednolicenie sposobu ewidencji i alokacji kosztów. Oczekiwane efekty wprowadzenia nowych zasad rozliczenia to przede wszystkim poprawa jakości danych przekazywanych do Agencji oraz szybszy proces taryfikacji. Nowy rachunek kosztów ma być również narzędziem zarządczym, pozwalającym kontrolować koszty w podmiocie leczniczym, i umożliwiać porównanie się z innymi świadczeniodawcami.  

Moduły

Kalkulacja Kosztów Procedur   

Obszar systemu wspierający proces identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach w celu oceny i podejmowania racjonalnych decyzji. Umożliwia wycenę rzeczywistych kosztów wykonanie procedur medycznych odnosząc się do szeregu zebranych i zagregowanych danych. Umożliwia definiowanie kosztu normatywnego oraz wycenę kosztów rzeczywistych wykonania procedur medycznych.

Rachunek Kosztów Leczenia   

Aplikacja, której zadaniem jest wspieranie jednostek służby zdrowia w zakresie planowania, ewidencji, kalkulacji oraz analizy kosztów i przychodów. Zapewnia automatyzację pozyskiwania danych kosztowych rejestrowanych w innych modułach systemu Eskulap, dostarczając następnie mechanizmy do ich przekrojowej analizy.

Gruper JGP

Nowoczesny technologicznie produkt świadczący usługi wyznaczania Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) dla procedur wykonanych w jednostce opieki zdrowotnej. Został zaimplementowany zgodnie z zasadami i algorytmami opublikowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb