Podsumowanie

NEXUS POLSKA
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań, Polska

Kontakt

Tel. +48 61 64 60 981
Fax +48 61 64 60 980

e-mail: biuro@nexuspolska.pl
Internet: www.nexuspolska.pl

Zarząd

Paweł Masadyński
Ewa Dobaczewska - Szalczyk
Jacek Kobusiński

Sebastian Błaźniak - prokurent

Dane rejestrowe

Nexus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000014544

NIP 527-20-93-981

REGON 012917522

Kapitał zakładowy 996 000,00 zł

 

Źródła użytych obrazów i grafik

Adobe Stock www.stock.adobe.com
Fotolia www.fotolia.de
iStockphoto www.istockphoto.com
Shutterstock www.shutterstock.com
Font Awesome www.fontawesome.com
Fontello www.fontello.com
Glyphicons www.glyphicons.com

Prawa autorskie

Prawa autorskie NEXUS POLSKA. Utworzone przez operatora strony treści i dzieła na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony internetowej jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednie powiadomienie. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

 

Odpowiedzialność za treść

Zawartość naszych stron została stworzona z niezwykłą starannością. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treści osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze odpowiedni dostawca lub operator stron. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie ich linkowania. W momencie tworzenia linku nie znaleziono żadnych nielegalnych treści. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb