ePacjent

Aplikacje zdalnego dostępu mają za zadanie podnosić dostępność usług oferowanych przez podmiot leczniczy. Za ich pomocą pacjenci mają możliwość, bez wychodzenia z domu, zapisania się na wizytę i sprawdzenia wyników badań. Dodatkowo, za pomocą modułu Powiadomienia otrzymują wiadomość SMS lub email o ewentualnych zmianach terminu umówionej wizyty.  

Moduły

eRejestracja   

Aplikacja internetowa ułatwiająca zarządzanie wizytami w poradniach lekarskich. Umożliwia pacjentom samodzielne planowanie wizyt oraz kontrolowanie przeprowadzanych zmian. Pozwala także pracownikom na prostą komunikację on-line z pacjentami oraz na zarządzanie danymi na ich temat. Aplikacja została wykonana z wykorzystaniem najnowszych narzędzi do tworzenia aplikacji internetowych ASP.NET, oraz popularnych technologii AJAX. Posiada intuicyjny dla pacjenta interfejs graficzny, tworzony zgodnie z dobrymi praktykami projektowania stron WWW.

eWyniki    

Aplikacja internetowa umożliwiająca zewnętrznej jednostce zlecającej przeglądanie wyników diagnostycznych pacjentów, dla których wystawiła ona skierowanie. Służy jednostkom, które przyjmują zlecenia na badania diagnostyczne z zewnątrz do prezentacji wyników jednostkom zlecającym. Istnieje możliwość integracji aplikacji eWYNIKI z eREJESTRACJĄ tak, aby umożliwić podgląd wyników badań dla konkretnych pacjentów posiadających konta w systemie rejestracji zdalnej. Moduł eWyniki jest serwisem internetowym dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie wymaga instalacji oprogramowania po stronie współpracujących jednostek. Zastosowanie odpowiednich technik programistycznych umożliwia współpracę z większością najczęściej używanych przeglądarek internetowych. Serwis zbudowany został w oparciu o najnowsze technologie firmy Microsoft® zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Powiadomienia

Moduł umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych zarówno w formie SMS jak i email. Aplikacja zapewnia konfigurację wiadomości o dowolnej treści z możliwością wykorzystania dowolnych informacji w bazie danych NEXUS / ESKULAP. Administrator ma możliwość konfigurowania dowolnych zdarzeń powodujących wysłanie wskazanych wiadomości (np. zdarzenie czasowe, akcja użytkownika, zdarzenie bazy danych) oraz określania terminu ważności wiadomości, po którym niewysłana wiadomość staje się nieważna.

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb