Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

NEXUS / ESKULAP jest kompleksowym systemem klasy HIS umożliwiającym ewidencję szerokiego zakresu danych medycznych. Stanowią one źródło do tworzenia dokumentów cyfrowych i plików w różnych formatach, które mogą być utrwalane i odpowiednio zarządzane. System wspiera użytkowników, wskazując dane, które powinny zostać dołączone do dokumentacji elektronicznej, co pozwala utrzymać jej porządek chronologiczny oraz kompletność.

Moduły

Elektroniczna dokumentacja medyczna

NEXUS / ESKULAP jest kompleksowym systemem klasy HIS umożliwiającym ewidencję szerokiego zakresu danych medycznych. Stanowią one źródło do tworzenia dokumentów cyfrowych i plików w różnych formatach, które mogą być utrwalane i odpowiednio zarządzane. System wspiera użytkowników, wskazując dane, które powinny zostać dołączone do dokumentacji elektronicznej, co pozwala utrzymać jej porządek chronologiczny oraz kompletność. Dokumenty są chronione przed usunięciem, a użytkownicy mogą dokonywać korekt. Dokumentacja medyczna prowadzona w systemie jest zgodna z aktualnym stanem prawnym w zakresie zawartości oraz sposobu przetwarzania dokumentów. Ponadto dokumentacja jest przetwarzana w formacie zapewniającym interoperacyjność i może być eksportowana w formatach XML i PDF. NEXUS / ESKULAP generuje dokumenty zgodne ze standardem HL7 CDA, który jest powszechnie używany na całym świecie i zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Standard ten jest także wykorzystywany w projektach Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w postaci Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, z którą to poszczególne dokumenty są zgodne.

Generowanie dokumentów z podpisem elektronicznym   

System umożliwia łatwe zastosowanie podpisów elektronicznych do zapewnienia wiarygodności dokumentów. System obsługuje kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty oraz umożliwia podpisane z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Certyfikaty przechowywane są na kartach inteligentnych i mogą być zastosowane do logowania użytkowników na komputerach oraz w Systemie. Podpis cyfrowy może być złożony pod każdym dokumentem, a każdy z nich może zawierać dowolną ich liczbę. Użytkownicy są powiadamiani o konieczności składania podpisów, co pozwala utworzyć sprawny obieg dokumentów. Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami, NEXUS / ESKULAP wspiera proces cyfryzacji dokumentów papierowych. Dokumenty te, w dowolnym formacie, zeskanowane, podpisane są dołączone do elektronicznej dokumentacji medycznej.

Rejestr Zdarzeń Medycznych  

Aplikacja umożliwia min. wyszukiwanie pacjentów (PESEL, numer dowodu osobistego), filtrowanie (czas, komórka organizacyjna, autor dokumentu), grupowanie ZM wg klasy zdarzenia, podgląd ZM zaewidencjonowanych w zewnętrznych podmiotach leczniczych, podgląd do wszystkich danych dotyczących pacjenta („tryb ratowania życia”), manualna ewidencja ZM w rejestrze. Automatycznie ewidencjonuje ZM w rejestrze (w oparciu o dane zaewidencjonowane w Ruchu Chorych), umożliwiając manualne lub automatyczne (w określonych przedziałach czasowych) wysyłanie ZM do Platformy P1. Synchronizacja lokalnego rejestru ZM z rejestrem P1 oraz indeksowanie dokumentów elektronicznych EDM umożliwia wyświetlanie dokumentów, które zostały zaindeksowane po stronie P1. Pobranie i deponowanie w archiwum EDM podmiotu leczniczego dokumentów zaewidencjonowanych w innych podmiotach leczniczych znacząco wpływa na szybkość obsługi pacjentów.

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb