Oświadczenie - status dużego przedsiębiorcy

W związku z przynależnością Nexus Polska Sp. z o.o. do Grupy Kapitałowej NEXUS AG oświadczamy, że Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Oświadczenie.

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb