Laboratorium (LIS)

Moduł wspiera działanie szpitalnych laboratoriów w zakresie ewidencji danych i wyników pacjenta, informacji związanych z działaniem pracowni oraz wykonanymi procedurami medycznymi. Aplikacja obejmuje swoimi funkcjonalnościami laboratoria biochemii, immunochemii, hematologii, koagulologii, analityki ogólnej i serologii.

Najważniejsze funkcje

System umożliwia:

 • rejestrację pacjentów z wykorzystaniem bazy,
 • przeglądanie i wydruk listy pacjentów wg pracowni,
 • kilkuetapowe wprowadzanie wyniku badania,
 • prowadzenie księgi głównej laboratorium, ksiąg pracownianych i stanowiskowych sprzężonych z księgą główną,
 • przyjęcie i zarejestrowanie zleceń i materiałów przychodzących do laboratorium,
 • współpracę z czytnikami kodów paskowych,
 • monitorowanie pracy laboratorium,
 • przegląd i analizę wyników pacjenta uwzględniającą możliwość graficznego i tabelarycznego przedstawienia historii wyników pacjenta,
 • obsługę kontrahentów indywidualnych i instytucjonalnych,
 • kontrolę jakości,
 • rejestrację pomiarów wstępnych w celu określenia ram statystycznych metody pomiarowej,
 • rejestrację wyników pomiarów kontrolnych,
 • bieżącą analizę danych i generowanie raportów.
Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb