Wielkopolskie e-Zdrowie

Opis projektu

W dniu 25.05.2021 r. nastąpiło podpisanie kolejnych Umów na dostawę, instalację i wdrożenie aplikacji systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego oraz Systemu Autoryzacji.  Jest to ostatni element dużego projektu informatycznego, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pod nazwą: Wielkopolskie e-Zdrowie. W projekcie bierze udział 48 podmiotów, w tym szpitale powiatowe, specjalistyczne oraz ośrodki opieki psychiatrycznej. Dofinansowanie dla całego projektu wynosi 79 799 998,34 zł.  

W 30 szpitalach w całej Wielkopolsce zostaną rozbudowane Systemy HIS Eskulap. Za wdrożenia odpowiadać będą za to Nexus Polska oraz Konsultant IT. Spółki dostarczą rozwiązanie umożliwiające komunikację z Lokalną Platformą Regionalną, zapewniającą wymianę EDM. Drugim elementem projektu będzie dostawa e-Usług i zapewnienie komunikacji z Portalem Pacjenta, działającym w Platformie Regionalnej. Równocześnie w ramach projektu, po raz pierwszy w tak szerokim zakresie, zostanie dostarczona aplikacja NEXUS / PULPIT LEKARSKI, zaprojektowana z nowym podejściem inżynierskim i zorientowana na potrzeby użytkownika końcowego. Projekt tej skali rozpoczyna kolejny etap informatyzacji szpitali, umacniając pozycję Nexus Polska, jako kluczowego dostawcę Systemów HIS w regionie.  

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb