Histopatologia

Moduł umożliwia pełną ewidencję pracy zakładu histopatologii i cytologii ginekologicznej oraz podległych mu pracowni, np. immunohistochemicznej. Ułatwia kontrolę nad obiegiem skierowań i materiałów w zakładzie, zmniejszając prawdopodobieństwo pomyłek. Aplikacja działa w oparciu o NEXUS / ESKULAP, co gwarantuje w pełni elektroniczne przekazywanie skierowań i wyników pomiędzy zakładem patologii a jednostkami szpitala oraz automatyczną kontrolę przesłanych preparatów.

Najważniejsze funkcje

Moduł umożliwia ręczną ewidencję skierowań zewnętrznych, w tym niezwiązanych z pacjentem (skierowania laboratoryjne – tylko preparaty do obróbki w specjalistycznych pracowniach) oraz ewidencję dodatkowych danych związanych z konsultacjami między zakładami patologii (w szczególności kontrolę nad wypożyczanymi materiałami). Ewidencja kolejnych etapów obróbki skierowania i preparatów ułatwia kontrolę ich przepływu w zakładzie oraz wczesne wykrywanie skierowań zagrożonych opóźnieniem. W całym module skierowania takie (wraz z cito i supercito) są wyróżniane kolorem, dzięki czemu natychmiast zwracają uwagę personelu, co znacząco wpływa na terminową realizację zleceń nawet w warunkach dużego natężenia pracy.

 

Najważniejsze funkcjonalności:

  • ewidencja skierowań do zakładu patologii i laboratoryjnych (histopatologii, cytologii ginekologicznej, pracowni specjalistycznych,
  • elektroniczne przesyłanie skierowań,
  • automatyczne przyjmowanie materiałów,
  • obsługa konsultacji wewnętrznych,
  • ewidencja pracy,
  • ewidencja wyników i rozpoznań,
  • integracja z modułem Rozliczenia umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych.
Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb