SI ALMA

Nexus Polska Sp. z o.o.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
tel.:  +48 61 64 60 981
fax:  +48 61 64 60 980

e-mail: biuro@nexuspolska.pl

Nexus Polska Sp. z o.o.

ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
tel.:  +48 61 64 60 981, fax:  +48 61 64 60 980
e-mail: biuro@nexuspolska.pl
kontakt dla prasy: +48 735 993 567

Nexus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000014544, NIP 527-20-93-981, REGON 012917522, Kapitał zakładowy 996 000,00 zł.

GÓRA