Project Manager

Twój zakres obowiązków:

 • nadzór, wsparcie i koordynacja realizacji projektów IT w firmie – kontrolowanie projektowe procesu tworzenia i rozwoju aplikacji biznesowych
 • planowanie harmonogramów realizacji projektu i wspieranie zespołów w ocenie zadań
 • zapewnienie skutecznej komunikacji w ramach zespołów projektowych
 • koordynacja realizacji zadań w projektach
 • raportowanie do Zarządu i Menadżerów wyższego szczebla
 • kontrolowanie i raportowanie postępów i realizacji budżetu w projektach
 • zarządzanie ryzykiem prowadzonych projektów
 • bieżąca współpraca z innymi działami firmy oraz zewnętrznymi podmiotami
 • prowadzenie dokumentacji projektowej.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów IT i zarządzaniu zespołem projektowym
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • doświadczenie w pracy w zwinnych metodykach
 • praktyczna znajomość przynajmniej jednej metodyki zarządzania projektami (Agile, SCRUM, Prince)
 • orientacja na jakość, projekt i pracę zespołową
 • doskonałe umiejętności organizacyjne
 • umiejętność pracy w środowisku wieloprojektowym
 • chęć i odwaga do inicjowania zmian, wprowadzania ulepszeń i optymalizacji
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • wiedza o specyfice pracy wdrożeniowej
 • znajomość zagadnień dotyczących integracji oprogramowania i infrastruktury IT, budowy i rozwoju systemów dedykowanych
 • znajomość rynku medycznego w zakresie pracy personelu medycznego.
Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb