e-Usługi w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez MZ

Opis projektu

Projekt Lotniczego Pogotowia Ratunkowego „TOPSOR (Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym)” jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 39 001 776,12 zł i obejmie w dwóch etapach 232 podmioty lecznicze. Zgodnie z założeniami projektu w szpitalnym oddziale ratunkowym ma być prowadzona segregacja medyczna, która będzie się odbywała za pomocą systemu zarządzającego trybem obsługi pacjenta. System umożliwi łatwy dostęp do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania jak również usprawni pracę SOR w celu zwiększenia efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez usprawnienie organizacji pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych. Korzystanie z systemu TOPSOR umożliwi bieżące informowanie pacjentów o przewidywanym czasie oczekiwania na udzielenie im pomocy medycznej przez lekarza SOR. Obowiązkowy triaż, czyli dzielenie pacjentów na tych bardzo chorych, chorych, lżej chorych i całkiem lekko chorych pozwoli na monitorowanie i porządek przyjęć pacjentów.

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb