Lubuskie e-Zdrowie

Opis projektu

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Beneficjentem i Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, uczestnikami 14 Jednostek Ochrony Zdrowia, dla których Zarząd Województwa Lubuskiego stanowi organ nadzoru. Koszt całkowity projektu to 20 mln zł. Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Planowane jest uruchomienie portalu informacyjnego dla pacjentów i lekarzy, na którym udostępniona zostanie Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM). Ponadto portal umożliwi pacjentom elektroniczną rejestrację na wizytę (e-rejestracja), odbiór wyników badań, płatności elektroniczne za świadczone usługi.  Aby udostępnić e-usługi niezbędna będzie budowa szyny danych umożliwiająca komunikację różnych systemów, rozbudowa lub wdrożenie systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning), sytemu HIS (Hospital Information System), systemu do raportowania i analiz klasy BI.

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb