e-Usługi w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez MZ

Opis projektu

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych, którego łączna wartość wynosi 177 933 158,90 zł. Okres realizacji Umowy został zaplanowany od 01.01.2019 do 30.09.2022. Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz umożliwienie integracji z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów zapewniającymi dane dla usług biznesowych projektu.

To trudny projekt, toczący się równolegle w ponad 50 podmiotach leczniczych. Wymaga on zaangażowania wielu zespołów, by dostarczane e-Usługi tj. przetwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), e-Zlecenie oraz e-Rejestracja, spełniły nie tylko wymagania postępowania, ale przede wszystkim przyniosły realne, pozytywne efekty. Celem wdrożenia jest bowiem poprawa dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, a także umożliwienie integracji z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

Nexus Polska Sp. z o.o. najwcześniej z wszystkich dostawców rozwiązań klasy HIS  przygotował, wdrożył, przeszedł z sukcesem testy akceptacyjne oraz uruchomił produkcyjnie e-Usługi wchodzące w skład projektu. Jednym z kluczowych czynników, które przyczyniły się do sukcesu projektu były profesjonalizm i zaangażowanie zespołów w poszczególnych szpitalach oraz ścisła współpraca między Ministerstwem Zdrowia i doradcą Projektu, firmą KPMG. Po stronie Nexus Polska za projekt odpowiedzialni byli kierownik projektu Katarzyna Wilczek, opiekun produktu Maciej Przybylski, zespół developerski pod przewodnictwem Krzysztofa Stefaniaka oraz realizacyjny, któremu dowodził Bartosz Kaczmarek.

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb