Gospodarka Lekowa

Obszar systemu odpowiadający za zarządzanie środkami farmakologicznymi i produktami komisowymi w szpitalu.

Moduły

Apteka

Moduł jest elementem obszaru Gospodarka Farmakologiczna, odpowiadającym za wsparcie obrotu środkami farmaceutycznymi i produktami komisowymi w podmiocie leczniczym. Aplikacja wspiera wszystkie zadania realizowane przez aptekę szpitalną. Ewidencjonuje obroty magazynowe środków farmaceutycznych,  wykonywanie leków recepturowych, analizuje i przygotowuje dokumentację w celu realizacji przetargu na zakup środków farmaceutycznych. Dzięki automatyzacji realizacji umów z kontrahentami, elektronicznemu wczytywaniu faktur od dostawców oraz wykorzystaniu technologii kodów kreskowych znacząco przyspiesza wykonywane czynności. Moduł zapewnia także sprawozdawanie informacji o obrocie lekami do Platformy P4 (ZSMOPL). W zależności od woli klienta System może współpracować z wybranymi słownikami leków  KS-BLOZ i BAZYL. Aplikacja posiada pełną integrację z systemem księgowym, dzięki czemu dane na temat przychodów i rozchodów środków zaczytywane są automatycznie.  Dzieje się tak również w przypadku dystrybucji leków w modelu bezpośrednim, który występującej po integracji z systemem automatycznego konfekcjonowania leków na pacjenta - Unit Dose. Wspierany zakres integracji z systemami sterującymi urządzeń wydających leki niweluje konieczność pracy w dwóch programach.
   
Apteczka Oddziałowa Aplikacja wspiera zadania realizowane na oddziale od ewidencji środków farmaceutycznych, poprzez monitorowanie stanów magazynowych, przeprowadzanie inwentur, aż do ewidencji zużycia leków na jednostkę oraz podania środka pacjentowi. Dzięki współdzieleniu słowników z aplikacją Apteka ewidencjonowane dane są precyzyjne i spójne, co umożliwia wykonywanie różnorodnych analiz. Wsparcie dla technologii kodów kresowych umożliwia zautomatyzowanie procesu ewidencji podania środka farmaceutycznego pacjentowi.
   
mApteka Moduł wspiera pracę farmaceutów oraz wpływa na zwiększenie wydajności w aptece szpitalnej. Wykorzystanie urządzeń mobilnych umożliwia wykonywanie codziennej pracy nie tylko przy stanowisku z komputerem stacjonarnym, ale przede wszystkim bezpośrednio przy półkach w magazynie. mAPTEKA usprawnia inwentaryzację magazynowych stanów aptecznych. Jest trójwarstwowym systemem stanowiącym rozszerzenie modułu Apteka wchodzącego w skład NEXUS / ESKULAP.
   
Komis Aplikacja umożliwia ewidencję wszystkich kosztownych środków i materiałów medycznych (stendy, implanty, soczewki), które obciążają budżet szpitala dopiero po wykorzystaniu. Aplikacja prowadzi rozchodowanie na pacjenta oraz rozliczenie z dostawcą na podstawie faktury. Wspomaga ewidencję oraz kontrolę stanów magazynowych produktów niebędących jeszcze własnością podmiotu leczniczego. Rozliczenie ilościowe następuje przy wydaniu produktu na pacjenta, natomiast rozliczenie księgowe następuje dopiero po otrzymaniu faktury od dostawcy.

 

Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb