Kadry Płace

ERP BPSC realizuje obsługę rozliczeń i wynagrodzeń pracowników z zastosowaniem specyficznych modeli funkcjonowania podmiotów ochrony zdrowia. Umożliwia generowanie pism kadrowych i dokumentów płacowych w oparciu o przygotowane wcześniej szablony. Automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS, deklaracje podatkowe do US oraz sprawozdania statystyczne GUS.

Najważniejsze funkcje

Aplikacja umożliwia zarządzanie finansami podmiotu leczniczego oraz pełną kontrolę kosztów działania. Wykorzystując zaawansowane mechanizmy automatów księgowych oraz współpracę z dowolną liczbą systemów bankowych zapewnia działom finansowym wsparcie na każdym etapie pracy. Moduł ułatwia bieżącą kontrolę stanu zobowiązań oraz należności wynikających z rozrachunków z kontrahentami. Zapewnia efektywne zarządzanie finansami oraz wyliczenie rzeczywistego kosztu i rozliczenie każdego etapu działalności.

Do najważniejszych funkcjonalności obszaru należą:

  • tworzenie dowolnej liczby lat obrotowych,
  • wykonywanie analiz obrotów i sald kont,
  • obsługa kas,
  • obsługa rachunków bankowych,
  • prowadzenie rejestrów zakupów,
  • obsługa sprzedaży,
  • rozrachunki z kontrahentami i pracownikami,
  • analiza kosztów,
  • przygotowywanie raportów i sprawozdań.
Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb