Finanse Księgowość Koszty

Impuls EVO realizuje obsługę rozliczeń i wynagrodzeń pracowników z zastosowaniem specyficznych modeli funkcjonowania podmiotów ochrony zdrowia. Umożliwia generowanie pism kadrowych i dokumentów płacowych w oparciu o przygotowane wcześniej szablony. Automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS, deklaracje podatkowe do US oraz sprawozdania statystyczne GUS.

Moduły

Aplikacja umożliwia zarządzanie finansami podmiotu leczniczego oraz pełną kontrolę kosztów działania. Wykorzystując zaawansowane mechanizmy automatów księgowych oraz współpracę z dowolną liczbą systemów bankowych zapewnia działom finansowym wsparcie na każdym etapie pracy. Moduł ułatwia bieżącą kontrolę stanu zobowiązań oraz należności wynikających z rozrachunków z kontrahentami. Zapewnia efektywne zarządzanie finansami oraz wyliczenie rzeczywistego kosztu i rozliczenie każdego etapu działalności.

Do najważniejszych funkcjonalności obszaru należą:

  • tworzenie dowolnej liczby lat obrotowych,
  • wykonywanie analiz obrotów i sald kont,
  • obsługa kas,
  • obsługa rachunków bankowych,
  • prowadzenie rejestrów zakupów,
  • obsługa sprzedaży,
  • rozrachunki z kontrahentami i pracownikami,
  • analiza kosztów,
  • przygotowywanie raportów i sprawozdań.
Zapraszamy do kontaktu
Kontakt Mail
X
Lightbulb