URZĄDZENIA DOSTĘPOWE

Urządzenia umożliwiające pracę bezpośrednio w Systemie Informatycznym HIS Eskulap, usprawniają wprowadzanie i zarządzanie danymi pacjentów, leków oraz tworzonej dokumentacji medycznej. Wykonujemy integrację z większością urządzeń dostępnych na rynku i porozumiewających się za pomocą ustandaryzowanych protokołów komunikacji. 

tablety medyczne

TABLETY MEDYCZNE umożliwiają wprowadzanie danych bezpośrednio przy pacjencie, podgląd danych medycznych, wykonywanie zleceń badań w trakcie obchodu, bez konieczności przepisywania informacji z dokumentacji papierowej. Urządzenia spełniają normy odporności na upadki, wodoodporności oraz umożliwiają dezynfekcję zgodnie ze standardami obowiązującymi w placówkach ochrony zdrowia. Bezpieczeństwo danych i dostępu do systemu jest gwarantowane dzięki zastosowaniu logowania za pomocą karty tak jak do systemów stacjonarnych. 

urządzenia skanujące

URZĄDZENIA DO SKANOWANIA dokumentów i ich integracja z systemem umożliwiają łatwe i szybkie skanowanie oraz zarządzanie dokumentacją medyczną za pomocą panelu dotykowego. Dzięki temu proces tworzenia, archiwizacji i obiegu dokumentacji medycznej jest znacznie prostszy. Celem integracji jest ułatwienie przenoszenia dokumentów skanowanych do Systemu. Dokumenty są przechowywane w Archiwum Dokumentów Cyfrowych Eskulap. 

maszyny laboratoryjne

System Eskulap posiada ponad 150 sterowników do różnych maszyn laboratoryjnych z zakresu biochemii, histopatologii, bakteriologii, immunologii, serologii, hematologii. W śród najważniejszych integracji należny wymienić integrację z drukarkami Leica IP C i Leica IP S upraszczającą pracę w zakładzie histopatologii. 

monitory funkcji życiowych

MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH umożliwia monitorowanie ciśnienia, pulsu, temperatury oraz wysycenia tlenem. Integracja polega na komunikacji między serwerami Systemu Eskulap oraz Systemu firmy Welch Allyn z użyciem protokołu HL7.

aparatura diagnostyczna

Realizujemy integracje dwu lub jednokierunkową w standardzie DICOM z aparatami RTR, MMR, TK lub dowolnym innym urządzeniem posiadającym opisane komunikaty wymiany danych w standardzie DICOM. Każda taka integracja jest analizowana indywidualnie a jej zakres dopasowywany do potrzeb klienta.

systemy kolejkowe

SYSTEMY KIEROWANIA PRZEPŁYWEM KLIENTÓW zwane potocznie Systemami Kolejkowymi czy Kolejkomatami to rozwiązanie znajdujące zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z masową obsługą klientów. Podstawową korzyścią zastosowania takiego Systemu jest możliwość zarządzania czasem pracy i optymalizacja ilości personelu wraz ze zmieniającą się ilością pacjentów. 

GÓRA