SYSTEMY MEDYCZNE

System Klasy HIS Eskulap to kompleksowy, wielofunkcyjny system informatyczny dla jednostek służby zdrowia. Składa się z kilkudziesięciu modułów zaprojektowanych dla użytkowników o różnych rolach w organizacji jednostki medycznej. System składa się z kilku głównych obszarów obsługujących wszystkie procesy szpitalne.

 • Ruch chorych 
 • Dokumentacja medyczna
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Diagnostyka
 • Aplikacje zdalnego dostępu
 • Administracja i komunikacja
 • Koszty i rozliczenia

System Klasy ERP Impuls EVO to zintegrowany pakiet aplikacji wspierających jednostkę opieki zdrowotnej. Poprawia zarządzanie na wszystkich szczeblach decyzyjnych. Impuls EVO wspiera efektywne działania poprzez obniżanie kosztów, zwiększanie zyskowności i ułatwianie koncentracji działań.

 • Finanse,księgowość, koszty
 • Zasoby ludzkie i płace
 • mHR
 • Budżetowanie
 • Środki trwałe
 • CRM

HBI Healthcare Business Intelligence to rozbudowany system analizy i raportowania danych. Umożliwia bieżącą analizę, ocenę zdarzeń i trendów w jednostce. Jako produkt naszego autorstwa został zaprojektowany tak, aby zaspokoić potrzeby zarówno małego, jak i wielo-specjalistycznego szpitala. Następujące analityczne obszary Systemu są dostępne w podstawowym zakresie funkcjonalnym Systemu:

 • Korzyści medyczne
 • Kontrakty
 • Statystyka medyczna
 • Finanse
 • Bogactwo
 • Personel

HIP to platforma integracji systemów medycznych, która umożliwia udostępnianie dokumentów medycznych przez wszystkie uczestniczące jednostki. Umożliwia pozyskiwanie dostępnych danych z wielu lokalizacji oraz wymianę elektronicznych rejestrów medycznych zawierających informacje o pacjencie i zakończone procedury medyczne, gwarantujące bezpieczeństwo, jakość i kompletność danych.

Powyższy schemat ilustruje pełny zakres wdrożenia. Aplikacje Klasy  HIS Eskulap w połączeniu z częścią administracyjną klasy ERP Impuls EVO i częścią analityczną Klasy BI Healthcare Business Intelligence stanowią jeden z najbardziej wszechstronnych i wszechstronnych pakietów oprogramowania dla opieki zdrowotnej na polskim rynku.

GÓRA