SYSTEM KLASY HIS ESKULAP

Eskulap jest kompleksowym, wielofunkcyjnym systemem informatycznym przeznaczonym dla jednostek służby zdrowia realizujących zadania zarówno z obszaru lecznictwa zamkniętego jak i otwartego. Składa się z kilkudziesięciu modułów przeznaczonych dla użytkowników pełniących różne role w organizacji jednostki medycznej m.in.: lekarzy, pielęgniarek, rejestratorek, farmaceutów, laborantów, techników itp. Oczekiwania klientów, adaptowane do poszczególnych aplikacji w trakcie wielu lat eksploatacji systemu przez szerokie grono jego odbiorców (obecnie ponad 120 podmiotów), powodują, że posiada on najszerszy zakres funkcjonalny z dostępnych rozwiązań klasy HIS. Składa się na to zakres funkcjonalny samych modułów, ich ilość, a także ich specjalistyczne przeznaczenie. Dzięki temu Eskulap posiada we własnej strukturze szereg aplikacji, które w rozwiązaniach konkurencyjnych muszą być uzupełniane przez partnerów (LIS, RIS, PACS, Chemioterapia, Żywienie i inne).

OBSZARY FUNKCJONALNE SYSTEMU ESKULAP

Obszar obejmujący moduły związane z obsługą pacjenta w placówce medycznej w pełnym zakresie. Dodatkowo do obszaru tego należą moduły dotyczące archiwizacji dokumentacji medycznej oraz prowadzenia statystyk dla całego szpitala w w/w zakresach.

Obszar systemu składający się z modułów zapewniających wszystkie niezbędne funkcjonalności dla tworzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pacjenta. Do obszaru należą także moduły bloku operacyjnego i porodowego, zakażeń szpitalnych oraz moduł umożliwiający pracę przy łóżku pacjenta – mObchód.

Moduły związane z Apteczką, mApteczką oraz Apteczką Oddziałową to obszar systemu odpowiadający za wsparcie obrotu środkami farmaceutycznymi w Szpitalu. Istotnym elementem tego obszaru jest Moduł Chemioterapia, który kompleksowo wspiera pracę farmaceutów w zakresie precyzyjnego przygotowania leków cytotoksycznych.

W pakiecie Systemu Eskulap znajdują się aplikacje LIS, RIS, PACS. Moduły te współpracują zarówno z całym Systemem Eskulap, jak i mogą niezależnie obsługiwać obszar diagnostyczny. Zapewniają wymianę danych w ogólnie przyjętych standardach komunikacji z systemami diagnostyki obrazowej (DICOM/HL7).  

Aplikacje te mają za zadanie podnosić dostępność usług oferowanych Szpital. Za ich pomocą pacjenci mają możliwość, bez wychodzenia z domu, zapisać się na wizytę i sprawdzić swoje wyniki badań. Dodatkowo, za pomocą modułu Powiadomienia otrzymują wiadomości e-mail lub SMS o ewentualnych zmianach terminów.

Moduły wspierają administrowanie systemem poprzez łatwy dostęp do aplikacji za pomocą przeglądarki WWW. Wbudowany klient poczty, umożliwia komunikację zarówno między administratorem a użytkownikami jak i między samymi użytkownikami.

Obszar Systemu Eskulap wspierający procesy rozliczeniowe w zakresie umów z NFZ oraz świadczeń komercyjnych. Do grupy tej zaliczają się także moduły Rachunek Kosztów Leczenia i Kalkulacja Kosztów Procedur, które umożliwiają wyliczenie rzeczywistych kosztów leczenia pacjentów. 

System pracuje w wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika. Jako jedyny na rynku dysponuje możliwością pracy w dwóch trybach klient-serwer oraz architekturze trójwarstwowej z interfejsem web-owym.

Urządzenia dostępowe umożliwiają pracę bezpośrednio z urządzenia w systemie informatycznym usprawniając wprowadzanie i zarządzanie danymi pacjentów, leków oraz tworzenie dokumentacji medycznej. Wykonujemy integracje z większością urządzeń dostępnych na rynku i porozumiewających się za pomocą ustandaryzowanych protokołów komunikacji.

ZALETY SYSTEMU

bezpieczeństwo systemu

Ważną cechą Eskulapa jest gwarantowany wysoki poziom bezpieczeństwa. Dostępne są między innymi mechanizmy blokowania dostępu do bazy danych z innego poziomu niż system, weryfikacji podlegają reguły definiowania hasła użytkownika oraz istnieje mechanizm blokady okna uruchomionego modułu.

interoperacyjność

Dokumentacja medyczna prowadzona w Systemie Informatycznym Eskulap zgodna jest z aktualnym stanem prawnym. Przetwarzanie dokumentów jest w formacie zapewniającym interoperacyjność i może być eksportowana w formatach XML i PDF. W systemie informatycznym najważniejsze elementy dokumentacji medycznej są tworzone zgodne ze standardem HL7 CDA, który jest powszechnie uznany na całym świecie i posiada coraz większą liczbę wdrożeń w Polsce. Zbiór dokumentów HL7 CDA jest rozwijany zgodnie z zaleceniami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w tzw. Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA.

elastyczność systemu

Istotną cechą całego rozwiązanie informatycznego powodującą, że może ono być wykorzystywane przez jednostki różnej skali i specjalizacji jest jego elastyczność konfiguracyjna. Wraz z wprowadzeniem interfejsu web-owego oprogramowanie zyskało dodatkową perspektywę umożliwiającą lekarzom konfigurację własnych kokpitów z dostępem do najczęściej używanych funkcji.  

GÓRA