SPRZĘT MEDYCZNY

sprzęt medyczny

Dostarczamy wysokiej klasy rozwiązania medyczne dla pracowni diagnostyki obrazowej bazując na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu specjalistów związanych z aparaturą medyczną. Wykonaliśmy wiele wdrożeń z zakresu oprogramowania do zarządzania pracownią radiologiczną oraz związane z tym integracje sprzętu medycznego. Ważnym segmentem wśród oferowanych urządzeń są tablety medyczne, opisane w części poświęconej urządzeniom dostępowym i peryferyjnym.
Współpracujemy z wieloma firmami na całym świecie, dlatego znajdziemy optymalne rozwiązanie!

STACJE LEKARSKIE

 • monitory medyczne
 • oprogramowanie medyczne dopasowane do rodzaju badań
 • oprogramowanie RIS które obsługuje rozliczenia z NFZ i w pełni współpracuje z oprogramowaniem medycznym

RADIOGRAFIA CYFROWA POŚREDNIA

 • pierwszy krok do świata cyfrowego z wykorzystaniem analogowych aparatów RTG
 • niskie koszty zakupy, szybka stopa zwrotu, kompletne rozwiązanie

RADIOGRAFIA CYFROWA BEZPOŚREDNIA

 • najwyższa jakość obrazu
 • mniejsze dawki promieniowania
 • skalowalność i dopasowanie do rzeczywistych potrzeb placówki
 • możliwość wykorzystania detektorów przy wielu aparatach (również mobilnych)

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 • aparaty rentgenowskie
 • tomografy komputerowe
 • rezonanse magnetyczne
 • mammografy
 • USG

SYSTEM OCENY BÓLU

Pain Assessment System PAS

Pain Assessment System (System Oceny Bólu) służący do oceny bólu na terenie placówki medycznej. Jest to urządzenie stworzone z myślą o pracownikach ochrony zdrowia i o tych, którzy mają na uwadze ból odczuwalny przez pacjentów. Głównym celem pomiarów jest ustalenie stopnia nasilenia bólu w różnych punktach czasowych oraz większa skuteczności stosowanego leczenia przeciwbólowego. Poprzez regularną weryfikację poziomu bólu, dostarczamy pełniejszą wiedzę na temat pacjenta i jego powrotu do zdrowia.
Dzięki wykorzystaniu systemu PAS, informacje o bólu wszystkich pacjentów, dostępne są dla wszystkich, którzy opiekują się danym pacjentem. System umożliwia pracę na danych statystycznych, generowanie wykresów bólu oraz porównywanie kilku trendów równolegle.
PAS pozwala na unowocześnienie i automatyzacje procedur szpitalnych. Poprawia organizację pracy pielęgniarek i pozwala na automatyczną digitalizację danych. Stanowi bardzo istotny krok ewolucyjny w sposobie kontroli poziomu bólu w szpitalach.

BROSZURA PAS DO POBRANIA

 

GÓRA