Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologiczne jest jednym z trzech szpitali onkologicznych korzystających z Systemu Klasy HIS  Eskulap (pozostałe to Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne i Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu) oraz Systemu Klasy ERP Impuls.
WCO jest jedynym ośrodkiem w Wielkopolsce prowadzącym pełne leczenie skojarzone nowotworów min. leczenie chirurgiczne, radioterapia i chemioterapia. Rocznie w Centrum hospitalizowanych jest 20 300 chorych, wykonywanych 6 000 operacji oraz 4 000 zabiegów ambulatoryjnych. Radioterapii poddawanych jest 6 500 chorych. Równolegle prowadzone są w ośrodku programy profilaktyki raka skierowane kobiet (rak piersi i szyjki macicy), dedykowane mieszkańcom Wielkopolski badania przesiewowe i wczesnego wykrywania raka głowy oraz opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania.

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności jest to jeden z najbardziej wymagających klientów. Szpital od wielu lat dąży do pozyskiwania najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań, często jeszcze niedostępnych powszechnie na rynku. Zakres wdrożenia obejmował niemal wszystkie istniejące moduły.

  • KLIENT Wielkopolskie Centrum Onkologii
  • KATEGORIA ,
GÓRA