Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku to jedna z największych placówek ochrony zdrowia na Pomorzu i jeden z największych szpitali w Polsce. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki, leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnianiem świadczeń  wysokospecjalistycznych w ramach poszczególnych specjalności.

W tej wielospecjalistycznej jednostce został wdrożony system klasy ERP – Impuls. Wśród najważniejszych elementów rozwiązania należy wymienić harmonogramy webowe z modułem harmonogramowania czasu pracy oraz  narzędzia workflow- Elektroniczny Obieg Dokumentów, Elektroniczna Akceptacja Faktur, Elektroniczna Akceptacja Urlopów oraz portal pracowniczy. W aptece System Eskulap został zintegrowany z ClniNET.

  • KLIENT Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  • KATEGORIA ,
GÓRA