„MEDICAM” SPZZOZ w Gryficach

MEDICAM SPZZOZ w Gryficach to jeden z największych szpitali w regionie. Jego dynamiczny rozwój w latach 1996-2001 ukoronowany został przyznaniem w 1999 roku II poziomu referencyjności przez Ministra Zdrowia. Oznacza to, że Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny w Gryficach udziela świadczeń o II poziomie referencyjności dla ludności okolicznych gmin.  Organem tworzącym i sprawującym nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Gryficach jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.W ostatnich latach jego skład w zostały włączone lecznice w Resku oraz w Łobzie.

Dla tego podmiotu został stworzony kompleksowy projekt informatyzacji. Jego zakres obejmował infrastrukturę sieciową, serwerową, urządzenia aktywne aż po Zintegrowany Szpitalny System Informatyczny do obsługi większości jednostek ZOZ-u. Wykonana została min. integracja Laboratorium obsługiwanego przez firmę Roche oraz Diagnostyki obsługiwanej przez firmę Alteris. Dyrekcja Szpitala konsekwentnie zmierza do  sytuacji, gdzie dane będą przetwarzane w jednym systemie.

  • KLIENT SPZOZ Gryfice - „MEDICAM”
  • KATEGORIA ,
GÓRA