Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie

Jeden z pierwszych szpitali Powiatowych na ternie kraju który został sprywatyzowany a skuteczne zarządzenie i sukcesywna realizacja założeń rozwoju klasyfikuje go jako jednostkę o wysokim stopniu referencyjności. Od 2004 roku sukcesywnie implementowane są kolejne zakresy systemu Eskulap w tym szerokie spektrum działania Rachunku Kosztów Leczenia i Wyceny Procedur Medycznych.

  • KLIENT Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie
  • KATEGORIA ,
GÓRA