SYSTEM ESKULAP - OBIEG PACJENTA

Część Systemu Eskulap obejmująca aplikacje związane z obsługą pacjenta w placówce medycznej w zakresie:

  • specjalistki ambulatoryjnej
  • wizyt u lekarza POZ
  • medycyny pracy
  • obsługi pacjentów w gabinetach zabiegowych
  • rehabilitacji ambulatoryjnej i stacjonarnej
  • hospitalizacji
  • wyjazdów pogotowia ratunkowego
  • weryfikacji pacjentów w systemie EWUŚ
  • ewidencji kolejek oczekujących sprawozdawanych do NFZ

Dodatkowo do obszaru tego należą moduły dotyczące archiwizacji dokumentacji medycznej oraz prowadzenia statystyk dla całego szpitala w w/w zakresach.

Moduł RUCH CHORYCH służy ewidencjonowaniu oraz analizie ruchu chorych w podmiocie leczniczym umożliwiając szczegółową rejestrację informacji o pacjencie, udostępnianiu tych danych komórkom organizacyjnym na wszystkich etapach jego leczenia oraz generowaniu zestawień statystycznych. Aplikacja odpowiada za gromadzenie i przechowywanie ksiąg szpitalnych, dokumentacji medycznej oraz dokumentów rozliczeniowych związanych z pobytem pacjenta w Izbie Przyjęć i na Oddziałach.

Moduł REJESTRACJA DO PORADNI dostarcza mechanizmy obsługi planowania wizyt pacjentów w poradniach, zapisów pacjentów na wizyty i ewidencji podstawowych danych dotyczących świadczonych usług. Szczegółowe dane personalne, dotyczące zatrudnienia, dane ubezpieczeniowe, adresowe i inne dostępne są w karcie pacjenta. Istnieje możliwość wymuszenia zapisu w systemie informacji związanych z ochroną danych osobowych: źródła informacji lub podstawy sprzeciwu ze strony pacjenta gromadzenia jego danych osobowych.

Moduł PORADNIA dostarcza mechanizmy obsługi ewidencji podstawowych danych dotyczących świadczonych usług ambulatoryjnych. W ramach wizyty pacjenta, system gromadzi informacje m.in. o skierowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, dane o dokumentach ubezpieczeniowych, rozpoznaniach pacjenta, typie porady, a od strony lekarskiej decyzji podjętej w poradni oraz danych statystyczno-rozliczeniowych. 

Moduł POZ jest przeznaczony dla Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczących usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Głównym zadaniem aplikacji jest umożliwienie sprawnej ewidencji złożenia deklaracji do wybranego lekarza, pielęgniarki i położnej, zarządzanie wizytami pacjentów oraz rozliczanie świadczeń z płatnikami. Moduł może być wykorzystany zarówno w samodzielnie działających przychodniach POZ, jak i w podmiotach leczniczych, które posiadają w swej strukturze organizacyjnej jednostki świadczące usługi z zakresu POZ. 

Moduł GABINET umożliwia ewidencjonowanie wszystkich istotnych danych dotyczących pacjenta, lekarza przyjmującego oraz informacji o udzielonej poradzie. 

pogotowie ratunkowe

Moduł POGOTOWIE RATUNKOWE służy do ewidencji szczegółowych danych z zakresu pracy stacji Pogotowia Ratunkowego, począwszy od obsługi zgłoszeń i zleceń wyjazdu zespołów wyjazdowych, do zakończenia czynności i zapisania szczegółów dotyczących obsługi zlecenia. 

medycyna pracy

Moduł MEDYCYNA PRACY jest aplikacją umożliwiającą pracownikom kompleksową i szybką obsługę pacjenta w Poradni Medycyny Pracy. Czynności wykonywane w rejestracji takie jak rozpisywanie świadczeń dla pacjenta, przypisanie miejsc realizacji i kierowanie do poszczególnych gabinetów oraz pracowni, zostały zautomatyzowane. 

rehabilitacja

Moduł REHABILITACJA to rozwiązanie przygotowane dla jednostek zajmujących się terapią fizykalną. Głównym celem aplikacji jest wsparcie personelu medycznego w procesie rehabilitacji pacjentów. Kompleksowy, intuicyjny i przystępny dla użytkownika interfejs pozwala zminimalizować czas potrzebny na zaewidencjonowanie danych medycznych, zaplanowanie zabiegów oraz ich rozliczenie.

Moduł ARCHIWUM umożliwia ewidencjonowanie wszystkich istotnych danych dotyczących archiwizacji papierowych wersji historii choroby, pobytów i wizyt pacjentów. 

GÓRA