SYSTEM ESKULAP - KOSZTY I ROZLICZENIA

Obszar Systemu wspierający procesy rozliczeniowe w zakresie umów z NFZ i komercyjnych. Wbudowany Gruper JGP wraz z symulatorem tworzą potężne narzędzia do szybkiego kodowania pacjentów. Do grupy tej zaliczają się również moduły Rachunek Kosztów Leczenia oraz Kalkulacja Kosztów Procedur, które pozwalają na wyliczenie rzeczywistych kosztów leczenia pacjentów.
 

rachunek kosztów leczenia

Moduł RACHUNEK KOSZTÓW LECZENIA jest aplikacją, której zadaniem jest wspieranie jednostek ochrony zdrowia w zakresie planowania, ewidencji, kalkulacji oraz analizy kosztów i przychodów. Zapewnia automatyzację pozyskiwania danych kosztowych rejestrowanych w innych modułach systemu Eskulap, dostarczając następnie mechanizmy do ich przekrojowej analizy.

rachunek kosztów leczenia

Moduł KALKULACJA KOSZTÓW PROCEDUR wspiera proces identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania, interpretowania informacji o kosztach w celu oceny oraz podejmowania racjonalnych decyzji. Umożliwia wycenę rzeczywistych kosztów wykonanie procedur medycznych odnosząc się do szeregu zebranych i zagregowanych danych. 

rozliczenia

Moduł ROZLICZENIA przeznaczony jest dla pracowników sekcji rozliczeń oraz organizacji i nadzoru realizacji świadczeń w zakładach opieki zdrowotnej. Służy do zarządzania kontraktami z podmiotami finansującymi świadczenia, do rozliczania świadczeń, monitorowania stanu realizacji oraz przekazywania danych do płatników, a w szczególności do oddziałów wojewódzkich NFZ. W automatyczny sposób pobiera i analizuje dane niezbędne do rozliczenia, które ewidencjonowane są w innych elementach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Eskulap.

gruper

Moduł GRUPER JGP to nowoczesny technologicznie produkt świadczący usługi wyznaczania Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) dla procedur wykonanych w jednostce opieki zdrowotnej. Został  zaimplementowany zgodnie z zasadami i algorytmami opublikowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

GÓRA