SYSTEM ESKULAP - DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Obszar DOKUMENTACJA MEDYCZNA to część Systemu Eskulap składający się z kilku modułów zapewniających wszystkie niezbędne funkcjonalności dla tworzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pacjenta. System umożliwia ewidencję szerokiego zakresu danych medycznych. Stanowią one źródło do tworzenia dokumentów cyfrowych i plików w różnych formatach, które mogą być utrwalane i odpowiednio zarządzane. System wspiera użytkowników wskazując dane, które powinny zostać dołączone do dokumentacji elektronicznej, co pozwala utrzymać jej porządek chronologiczny oraz kompletność. Dokumenty są chronione przed usunięciem, a użytkownicy mogą dokonywać korekt z odpowiednim oznaczaniem i opisywaniem zmian. System Eskulap umożliwia łatwe zastosowanie podpisów elektronicznych do zapewnienia wiarygodności dokumentów. Wspierane są zarówno certyfikaty kwalifikowane jak i inne, zgodne z polityką bezpieczeństwa informacji danego podmiotu. Certyfikaty te, przechowywane na tzw. kartach inteligentnych, mogą być zastosowane do logowania użytkowników na komputerach i w Systemie Eskulap. Archiwum Dokumentów Cyfrowych to kompleksowa platforma przechowywania plików dowolnego formatu wraz z dodatkowymi informacjami, metadanymi, podpisami cyfrowymi oraz powiązaniami pomiędzy dokumentami.

elektroniczna dokumentacja medyczna

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA prowadzona w Systemie Eskulap jest zgodna z aktualnym stanem prawnym w zakresie zawartości oraz sposobu przetwarzania dokumentów. Każdy dokument posiada wymagane oznaczenia. Dokumentacja jest przetwarzana w formacie zapewniającym interoperacyjność i może być eksportowana w formatach XML i PDF. System Eskulap generuje dokumenty zgodne ze standardem HL7 CDA, który jest powszechnie używany na całym świecie i zyskuje coraz większą popularność w Polsce.

LDAP

Uzupełnieniem Modułu ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA jest Aplikacja PODPIS ELEKTRONICZNY I AUTORYZACJA W LDAP umożliwiająca składanie podpisu elektronicznego z wykorzystaniem kart inteligentnych. Wspiera on procedurę podpisu elektronicznego.

MODUŁ DOKUMENTACJA PIELĘGNIARSKA jest narzędziem wspierającym dokumentowanie procesu pielęgnowania oraz procedur pielęgniarskich. Wspiera prowadzenie karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej.  

Moduł PANEL LEKARSKI to intuicyjne i przejrzyste centrum zarządzania, w postaci panelu, służącego do obsługi pacjentów przez lekarza w ramach Oddziału. Istotną zaletą PANELU LEKARSKIEGO jest sposób prezentowania szerokiego spektrum informacji, na jednym ekranie skonstruowanym na zasadzie kokpitu, bez konieczności uruchamiania kilku formularzy. Najważniejszym założeniem przy projektowaniu aplikacji było umożliwienie lekarzowi samodzielnego zarządzania panelem oraz dostosowanie go do indywidualnych preferencji.

PANEL LEKARSKI W PORADNI jest aplikacją analogiczną do Modułu PANEL LEKARSKI przystosowaną w znacznie większym stopniu do użytkowników pracujących w poradniach. Najważniejszym założeniem przy projektowaniu aplikacji było skrócenie obsługi całego procesu związanego z ewidencją wizyt kilku pacjentów. Aplikacja pozwala na dostęp z jednego miejsca do szczegółowych danych związanych z obsługą pacjenta w gabinetach lekarskich, zarówno w zakresie danych medycznych jak i danych rozliczeniowych. 

ordynacja lekarska

Moduł ORDYNACJA LEKARSKA to system przeznaczony do kompleksowej obsługi zleceń lekowych dla pacjentów hospitalizowanych oraz ich realizacji. Aplikacja umożliwia lekarzom ewidencję zaordynowanych produktów oraz sterowanie nimi za pomocą znaków graficznych, używanych w wersji papierowej księgi zleceń, pielęgniarkom natomiast podgląd zleconych leków w kontekście danego dyżuru oraz rejestrację przyjęcia leku do realizacji i jego podania pacjentowi.

Moduł mOBCHÓD umożliwia szybki podgląd danych pacjenta podczas codziennej pracy lekarza na oddziale z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Podstawowym celem pracy aplikacji jest zapewnienie lekarzom niezbędnych informacji o pacjencie bez konieczności korzystania z komputera stacjonarnego. Dzięki wykorzystaniu sieci  WiFi, lekarz wyposażony w tablet z modułem mOBCHÓD do większości czynności na oddziale nie potrzebuje dostępu do komputera stacjonarnego.

Moduł BLOK OPERACYJNY umożliwia ewidencję zabiegów wykonywanych na blokach operacyjnych oraz w gabinetach zabiegowych. Ułatwia proces planowania, opis przebiegu operacji i realizowanych procedur, jak również automatyczne rozliczanie personelu zaangażowanego w zabieg. Aplikacja ta pozostaje w ścisłym związku z modułami Historia Choroby i Apteczka Oddziałowa, co umożliwia rozproszone planowanie operacji – każdy oddział wpisuje planowane przez siebie zabiegi, które następnie są integrowane przez personel Bloku. 

blok porodowy

Moduł BLOK PORODOWY umożliwia ewidencję danych porodów, zarówno przeprowadzanych na bloku porodowym (włącznie z danymi ciecia cesarskiego), jak i poza nim. Konfigurowalna karta wywiadu położniczego i danych porodu ułatwia dostosowanie gromadzonych danych do wymagań danej placówki medycznej.

żywienie

Moduł ŻYWIENIE dedykowany jest do obsługi żywienia pacjentów między innymi w zakresie elektronicznego przesyłania meldunków z oddziałów oraz tworzenia na ich podstawie zestawień potrzebnych do wyprodukowania posiłków w ramach kuchni lub cateringu szpitalnego. Umożliwia definiowanie różnych diet żywnościowych dla pacjentów. Wspiera układanie jadłospisów zgodnych z zaleceniami lekarskimi wraz z kalkulatorem wartości odżywczych.

zakażenia szpitalne

Moduł ZAKAŻENIA SZPITALNE Systemu Eskulap umożliwia prowadzenie rejestru indywidualnych kart zakażenia zakładowego, kart drobnoustroju alarmowego oraz generację zestawień sprawozdawczych i analitycznych. Szerokie możliwości konfiguracyjne zapewniają precyzyjne dostosowanie formy kart zakażenia i drobnoustroju do ich postaci stosowanej
w szpitalu.

GÓRA