SYSTEM ESKULAP - DIAGNOSTYKA

W pakiecie Systemu Eskulap znajduje się bardzo rozbudowany obszar Diagnostyka. Wśród modułów należy przede wszystkim wyróżnić aplikacje RIS i PACS. Moduły te współpracują zarówno z całym systemem Eskulap, jak i mogą niezależnie obsługiwać obszar diagnostyczny. Zapewniają wymianę danych w ogólnie przyjętych standardach komunikacji z systemami diagnostyki obrazowej (DICOM/HL7). Eskulap posiada wykonane integracje z większością systemów RIS/PACS dostępnych na rynku. Moduł Laboratorium (LIS) jest elementem składowym systemu Eskulap o szerokim zakresie funkcjonalnym. Jest przystosowany zarówno do dużych ośrodków wojewódzkich, jak i małych zakładów opieki zdrowotnej. Aplikacja dysponuje sterownikami do ponad 100 aparatów i lista ta na bieżąco jest powiększana. W przypadku preferencji klientów chcących wykorzystywać oprogramowanie firm trzecich Eskulap umożliwia także wysyłanie badań i pobieranie wyników z innych systemów LIS. Podobnie jak w przypadku RIS/PACS Eskulap jest zintegrowany z większością systemów Laboratoryjnych dostępnych na rynku. Za pomocą modułu Zlecenia i Wyniki Medyczne wszystkie skierowania na badania z modułów operacyjnych, wysyłane są w formie elektronicznej. Ich odbiór odbywa się również w sposób cyfrowy. Dzięki czemu Lekarz jest  informowany o nadejściu wyników dla badań, które zlecił. Dostęp odbywa się z poziomu modułów operacyjnych.

pracowania diagnostyczna

Moduł PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA służy do obsługi pracowni diagnostycznych tj.: pracownia RTG, pracownia USG, TK, endoskopii i inne. Obejmuje pełen zakres funkcjonalności pracowni diagnostycznej. W jego skład wchodzi m.in.: rejestracja pacjenta, planowanie terminu badania, komunikacja z urządzeniami diagnostycznymi, edycja i weryfikacja wyniku wraz z jego wydrukiem. 

Moduł LABORATORIUM wspiera działanie szpitalnych laboratoriów biochemii, immunochemii, hematologii, koagulologii, analityki ogólnej, serologii wirusologicznej w zakresie ewidencji danych i wyników pacjenta, informacji związanych z działaniem pracowni oraz wykonanymi procedurami medycznymi.

Moduł HISTOPATOLOGIA umożliwia pełną ewidencję pracy zakładu histopatologii i cytologii ginekologicznej oraz podległych mu pracowni. Ułatwia kontrolę nad obiegiem skierowań i materiałów w zakładzie, zmniejszając szansę na pomyłki. Aplikacja działa w oparciu o System Eskulap, co gwarantuje w pełni elektroniczne przekazywanie skierowań i wyników pomiędzy zakładem patologii a jednostkami szpitala oraz automatyczną kontrolę przesłanych materiałów tkankowych.

Moduł BAKTERIOLOGIA służy do obsługi laboratorium mikrobiologicznego. Stworzony został z myślą o specyfice uwzględniającej hodowlę, identyfikację i określanie lekowrażliwości mikroorganizmów. Posiada szeroki zakres elastycznych mechanizmów konfiguracyjnych, umożliwiających dostosowanie do trybu pracy charakterystycznego dla danego ośrodka medycznego.

badania krwi

Moduł BANK KRWI to specjalistyczna aplikacja magazynowa przeznaczona do ewidencji obrotu preparatami krwiopochodnymi. Umożliwia wpisywanie zleceń na preparaty krwiopochodne na oddziałach, a w części przeznaczonej dla pracowni serologicznej, zlecenia te można realizować poprzez ewidencję przyjęć preparatów dostarczonych z RCKiK oraz ewidencję wydań poszczególnych preparatów na oddziały.

zlecenia medyczne

Moduł ZLECENIA, WYNIKI MEDYCZNE umożliwia elektroniczną ewidencję zleceń badań z różnych obszarów działalności jednostki medycznej: Oddziałów, Poradni czy Izb Przyjęć do Pracowni Bakteriologii, Banku Krwi, Bloku Operacyjnego, Laboratorium i innych. Zwrotnie prezentowane są dane na temat wyników zleconych badań.

Moduł PACS to archiwum obrazowe dedykowane do przetwarzania, dystrybucji, archiwizacji danych obrazowych, ściśle związane z danymi w Module PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA.

dicom

Moduł DICOM to system dystrybucji i udostępniania danych obrazowych. Aplikacje klienckie korzystają wyłącznie z bazy danych serwera PACS. System umożliwia konfigurację tak aby obrazy nie były przechowywane na stacji klienta, są one przechowywane w pamięci podręcznej stacji roboczej tylko w czasie pracy aplikacji klienckiej.  

GÓRA