SYSTEM ESKULAP - ADMINISTRACJA I KOMUNIKACJA

Moduły składające się na ten obszar systemu mają za zadanie wspierać administrację podmiotu leczniczego poprzez łatwy dostęp do aplikacji za pomocą przeglądarki WWW. Wykorzystywane są do zarządzania aplikacją wewnątrz, najczęściej używanym modułem do tego celu jest  Administrator. Wbudowany klient poczty, umożliwia komunikację administratora z użytkownikami systemu oraz komunikację między użytkownikami. Moduł Integrator pozwala na łączenie się we łatwy sposób z innymi zewnętrznymi systemami.

Moduł ADMINISTRATOR agreguje funkcje administracyjne z wszystkich elementów systemu oraz umożliwia administratorowi na zarządzanie przez ich parametryzację i udostępnianie użytkownikom.

Moduł POCZTA ma za zadnie wspierać komunikację z pracownikami, poprzez wysyłanie i odbieranie poczty wewnętrznej przez użytkowników systemu, administratorów (o np. nadchodzącej aktualizacji systemu), czy komunikatów automatycznych przypominających o konkretnych zdarzeniach (np. o zbliżającej się godzinie odprawy wraz z wskazaniem miejsca spotkania, czy szkoleniach) czy alarmach.

nt100

MODUŁ NT - System Eskulap umożliwia pracę w modelu trójwarstwowym – webowym. Baza danych znajduje się na serwerze centralnym obsługującym zarządzanie i przetwarzanie danych. Klientem jest przeglądarka internetowa komunikująca się z użytkownikiem za pośrednictwem serwera aplikacji.

INTEGRATOR - moduł definiujący i zapewniający wymianę danych pomiędzy częścią medyczną a administracyjną Eskulapa, ale także różnych producentów oprogramowania.

GÓRA