INTEGRACJE Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI

System Eskulap posiada najszerszy zakres funkcjonalny wśród systemów dostępnych na rynku i pokrywa wszystkie obszary działalności medycznej szpitala. W przypadkach, gdy z różnych powodów istnieje konieczność integracji z istniejącymi w podmiocie leczniczym systemami jest ona wykonywana na możliwie najwyższym poziomie. 

Zrealizowane integracje z producentami:

System posiada zrealizowane w oparciu o protokół HL7 integracje z następującymi systemami:

System Eskulap został zintegrowany z Systemem Klasy ERP IMPULS EVO, wraz z którym jest dostarczany komplementarnie. Wykonana została integracja z systemem SIMPLE ERP umożliwiająca wymianę danych między częścią szarą i białą w podmiocie leczniczym. Istnieje możliwość wykonania integracji z innymi systemami klasy ERP.

System służy do nadzorowania przebiegu cyklu sterylizacji, oraz zarządzania obiegiem materiałów sterylnych na terenie szpitala. Komputerowe zarządzanie procesem sterylizacji i obiegiem materiałów sterylnych, umożliwia placówce medycznej wykazywanie wysokiej jakości świadczonych usług.

System Monitorowania Bólu umożliwia przeprowadzanie kontroli bólu pacjentów na terenie dowolnej placówki medycznej. Każdy pacjent otrzymuje urządzenie, dzięki któremu sam ocenia aktualny poziom bólu. Ocena bólu jest automatycznie przesyłana i archiwizowana za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do sieci.

System umożliwia przeprowadzanie pełnego procesu zbierania danych z dowolnych formularzy, od jego stworzenia, poprzez dostarczenie go użytkownikowi, pobieranie danych, aż do ich obróbki do wybranego formatu (wpis w bazie danych, rozpoczęcie procesu, analiza graficzna). Dane do systemu mogą być dostarczane na wiele sposobów w postaci formularzy wypełnianych długopisem cyfrowym, przez ankiety internetowe on-line, przy pomocy urządzeń przenośnych (tablety, smartfony).

INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU ESKULAP

Dokumentacja medyczna prowadzona w Systemie Informatycznym Eskulap zgodna jest z aktualnym stanem prawnym w zakresie zawartości oraz sposobu przetwarzania dokumentów. Każdy dokument posiada wymagane oznaczenia m.in.: podmiotu, pacjenta, osoby dokonującej wpisu. Ponad to dokumentacja przewarzana jest w formacie zapewniającym interoperacyjność i może być eksportowana w formatach XML i PDF, zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. W systemie informatycznym najważniejsze elementy dokumentacji medycznej są tworzone ze standardem HL7 CDA, który jest powszechnie uznany.
Równocześnie, ze względu na stosowane mechanizmy do budowy aplikacji Eskulap istnieje możliwość integracji za wszystkimi urządzeniami, które posiadają zdefiniowany i opisany protokół komunikacji. System Eskulap posiada najszerszy zakres funkcjonalny wśród systemów dostępnych na rynku i pokrywa wszystkie obszary działalności medycznej szpitala. Natomiast w przypadkach, gdy z różnych powodów istnieje konieczność integracji z istniejącymi w podmiocie leczniczym systemami jest ona wykonywana na możliwie najwyższym poziomie.

REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH PLATFORM REGIONALNYCH

W ramach regionalnych projektów e-Zdrowia zrealizowaliśmy wdrożenia i integrację Systemu HIS z rozwiązaniami na poziomie regionalnym w projektach:

Zakres integracji obejmował zróżnicowany sposób wymiany danych oraz różny zakres udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, elementów  graficznych do regionalnych e-Rejestracji oraz danych medycznych na potrzeby rejestrów i usług regionalnych. 

GÓRA