INFRASTRUKTURA ICT

infrastruktura ICT

Od ponad 20 lat prowadzimy projekty, których celem jest informatyzacja polskiej ochrony zdrowia. Często już w czasie pierwszych spotkań z klientami spotykamy się z pytaniami jakie elementy infrastruktury teleinformatycznej są konieczne do osiągnięcia wyznaczonego celu?
Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych pozwala nam na zaprojektowanie i zaoferowanie takiego środowiska IT, które jest odpowiedzią nie tylko na obecne potrzeby, ale zagwarantuje możliwość jego rozbudowy w przyszłości. Dostarczamy licencje oprogramowania, sprzęt serwerowy, peryferyjny, sieci LAN, SAN, WiFi.

ŚRODOWISKA REFERENCYJNE

Wychodząc naprzeciw wielu pytaniom na schemacie obok prezentujemy środowiska referencyjne zaprojektowane dla wiodących systemów pozostających w naszej ofercie. Oba systemy, Eskulap oraz Impuls korzystają z rozwiązań bazodanowych firmy Oracle w wersjach wspieranych przez tego z wykorzystaniem możliwości wbudowanych w tę bazę min. triggerów, procedur, funkcji i pakietów. System Eskulap  w "grubym kliencie" wykonany jest w narzędziach Oracle Developer (Formsy). W wersji webowej aplikacja kliencka jest stroną internetową, uruchomioną na serwerze IIS (Internet Information Services) w wersji 7.0 i wyższej. Wymagania systemowe IIS narzucają by systemem operacyjnym na serwerze aplikacji był co najmniej Windows Server 2008. Impuls EVO wykorzystuje platformę Microsoft ASP.NET oraz Crystal Reports XI w wersji prezentacji danych. Moduły aplikacji dla użytkowników końcowych zostały stworzone spełniając wszystkie wymagania specyficzne dla rynku usług medycznych, w języku polskim.

REFERENCYJNA INFRASTRUKTURA FIZYCZNA

Środowisko bazodanowe zbudowane jest z dwóch serwerów o identycznych parametrach, na których uruchomiony jest motor bazy ORACLE. Za pomocą funkcjonalności Real Application Cluster zbudowany jest klaster wysokiej dostępności. Oznacza, to że obciążenie serwerów jest równomiernie rozkładane między dwie fizyczne maszyny by zapewnić nieprzerwaną pracę środowiska. W przypadku awarii jednego z fizycznych serwerów, drugi automatycznie przejmuje ruch. Centralnym elementem systemu jest macierz, na której zlokalizowane są maszyny wirtualne, baza danych ORACLE, repozytorium EDM, obrazy PACS, DICOM. Warstwę aplikacyjną tworzą trzy serwery, na których za pomocą wirtualizacji umieszczone są aplikacje niezbędne do działania systemu. Automatyczna migracja maszyn wirtualnych między węzłami odbywa się dzięki użyciu Live Migration. Całe rozwiązanie zabezpieczone jest procedurą automatycznego backupu zlokalizowanego na serwerze archiwizacji, służącego do wykonywania kopii zapasowej oraz przechowywania danych z ostatniego, zdefiniowanego okresu. Starsze kopie przechowywane są w oddzielnej lokalizacji  na dedykowanym urządzeniu (macierz NAS, biblioteka LTO).

REFERENCYJNA INFRASTRUKTURA LOGICZNA

Środowisko bazodanowe uruchamiane jest, w większości wypadków w oparciu o system operacyjny Linux. Na tym systemie uruchomiony jest motor bazy ORACLE zarówno dla części białej jak i szarej systemu. W zależności od roli w organizacji i nadanych uprawnień użytkownik komunikuje się z systemem przez przeglądarkę, VPN lub dostęp lokalny - intranet.
Aplikacje współpracują ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami internetowymi, co umożliwia posługiwanie się aplikacjami zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych.

GÓRA