INFORMACJE ORGANIZACYJNE

NEXUS AG 55%
IT Invest sp. z o.o. 25%
Probatus sp. z o.o. 20%
Rada Nadzorcza
Marcin Michnicki
Maciej Swat 
Ingo Behrendt
Patrick Stein
Ralf Heilig
Zarząd  
Paweł Masadyński
Ewa Dobaczewska-Szalczyk
dr inż. Jacek Kobusiński
Prokurenci  
Sebastian Błaźniak
Agnieszka Gułajska 
Zatrudnienie 100 osób
Kapitał 996 000,00 zł
NIP 527-20-93-981
REGON 012917522
KRS 0000014544
Oznaczenie sądu Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS
Konto rozrachunkowe  87105010251000009030600747
GÓRA