IMPULS EVO

Impuls EVO to zintegrowany pakiet aplikacji wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem klasy MRPII/ERP. Można je elastycznie zestawiać w zależności od skali i potrzeb podmiotu medycznego. Dzięki temu Impuls usprawnia zarządzanie na wszystkich poziomach decyzyjnych. Wspomaga prowadzenie efektywnej i wydajnej działalności obniżając jej koszty oraz zwiększając rentowność.

W odróżnieniu od wielu konkurencyjnych rozwiązań oferowany system jest licencjonowany na tzw. „operatora jednoczesnego”, bez ograniczania dostępu do zakresów funkcjonalnych zagregowanych w poszczególnych modułach. Zapewnia to znacznie większe możliwości użytkownikom realizującym zadania przekrojowe, wymagające dostępu do niewielu danych ale zwyczajowo przetwarzanych w różnych aplikacjach.

Jedną z największych zalet systemu jest unikalna technologia interfejsu użytkownika. To, co zwykle możliwe jest dopiero na poziomie raportu po ekstrakcji danych do Excela lub w narzędziach hurtowni danych, w interfejsie Impuls EVO może odbywać się wprost na formatkach. Efektem zaprojektowania interfejsu z wykorzystaniem narzędzi grid-owych jest zapewnienie użytkownikowi dostępu do wielu danych z poziomu formatek prezentujących dane w formie tabelarycznej. 

System wyposażony jest w niezliczoną ilość predefiniowanych raportów, która najczęściej zabezpiecza potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. W przypadkach, w których pojawiają się szczególne wymagania w tym zakresie, możliwe jest ich zrealizowanie za pomocą silnego narzędzia do projektowania raportów Cristal Raports. 

NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY FUNKCJONALNE

 • efektywne zarządzanie finansami 
 • pełna kontrola kosztów działalności
 • zaawansowane mechanizmy automatów księgowych
 • współpraca z dowolną liczbą systemów bankowych
 • wyliczenie rzeczywistego kosztu i rozliczenie każdego etapu działalności
 • sprawozdawczość konsolidacyjna
 • definiowanie struktury organizacyjnej
 • dostęp do informacji o pracownikach
 • harmonogramowanie i ewidencjonowanie czasu pracy
 • kompleksowa obsługa rozliczeń wynagrodzeń
 • generowanie pism kadrowych i dokumentów płacowych 
 • automatyczne generowanie dokumentów do ZUS
 • bilansowa i podatkowa amortyzacja środka trwałego
 • dowolność w wyborze metody naliczania amortyzacji
 • budowanie struktury środka trwałego 
 • prognozowanie wartości i tworzenie planów amortyzacji
 • obsługa środków trwałych w standardach polskich i międzynarodowych (MSR)
   
 • Elektroniczna Akceptacja Faktur
 • Elektroniczna Akceptacja Urlopów
 • Elektroniczna Akceptacja Zapotrzebowań
 • Elektroniczna Akceptacja Delegacji
 • Gospodarka Materiałowa
 • Gospodarka Narzędziowa
 • Gospodarka Remontowa
 • Odzież Robocza
 • Wyposażenie Pracownika
 • Portal Pracowniczy  
GÓRA