HISTORIA

Nexus Polska wywodzi się z firmy SI Alma sp. z o. o. należącej do roku 2011 do grupy ALMA S.A. W jej strukturach, realizowała przetarg finansowany przez Bank Światowy. W jego ramach, zinformatyzowała kilkadziesiąt podmiotów leczniczych. Przedsięwzięcie rozpoczęte w 2001r., było praktycznym początkiem informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. Wówczas po raz pierwszy, zaoferowano rozwiązanie HIS Eskulap. Oprogramowanie zostało zaprojektowane i wykonane przez Politechnikę Poznańską a rolą spółki było stworzenie warunków biznesowych dla produktu oraz udział w opracowaniu założeń funkcjonalnych programów wchodzących w skład systemu. Zarówno sam projekt Banku Światowego, jak i następujący po jego realizacji rozwój Systemu Eskulap wytyczyły kierunki rozwoju firmy, ugruntowując rolę Politechniki Poznańskiej jako strategicznego partnera firmy.

W roku 2003 portfolio firmy rozszerzyło się o produkt do obsługi części administracyjnej szpitala o nazwie Impuls. Z czasem jego producent – Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A., został drugim strategicznym partnerem spółki.
Zwiększająca się liczba Szpitali, pracujących na Systemie Eskulap i wciąż rosnące rynku były podstawą do wydzielenia ze struktur ALMA S.A. oddzielnej firmy na potrzeby realizacji specyficznych potrzeb sektora ochrony zdrowia. W 2008 roku zainicjowana została działalność firmy Systemy Informatyczne ALMA sp. z o.o. na rynku medycznym. W kolejnych latach spółka skutecznie pozyskuje nowych klientów i buduje pozycję na rynku dostawców IT w  ochronie zdrowia.

Sukcesywny rozwój i poszerzające się grono klientów SI Alma oraz portfolio oferowanych produktów, doprowadziło w 2011 r. do przejścia w ręce nowego właściciela Innovation Technology Group S.A. występującego obecnie pod nazwą CUBE.ITG S.A. Podjęto wówczas jedną z istotniejszych decyzji dla przyszłości firmy rozpoczęciu pracy nad projektem własnego systemu klasy BI, który stanowi jeden z wiodących produktów Spółki (Healthcare Business Intelligence). W 2015 r. SI Alma nabyła pakiet większościowy udziałów w RightSoft sp. z o.o., nadal intensywnie rozwijając System Eskulap. Z końcem 2015 r. firma pozyskała nowych inwestorów: Probatus sp. z o.o. oraz IT Invest sp. z o.o., którzy za cel dla Spółki obrali ugruntowanie pozycji jednego z wiodących dostawców systemów IT dla ochrony zdrowia w  Polsce.

logo_medhub

W dniu 30 czerwca 2016r. na podstawie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiło połączenie spółki Systemy Informatyczne Alma sp. z o.o. ze spółką RightSoft sp z o.o.Systemy Informatyczna Alma sp. z o.o.w oparciu o art. 494 ustawy ksh wstąpiła z rzeczonym dniem we wszystkie prawa i obowiązki Rightsoft sp. z o.o., która została rozwiązana.
Z dniem 01.09.2016r. następuje zmiana nazwy Spółki na medhub, czemu towarzyszy zmiana identyfikacji wizualnej i firma rozpoczyna nowy okres w swojej działalności.

W dniu 9 stycznia 2018 roku 55% udziałów medhub zostało zakupionych przez NEXUS AG, wiodącą europejską firmę z sektora e-zdrowia. Osiemnaście miesięcy po udanym połączeniu spółek RightSoft i Systemy Informatyczne Alma, nowo-powstała organizacja MedHub pozyskała nowego partnera strategicznego. W wyniku transakcji nastąpiła także zmiana obecnej nazwy spółki na „Nexus Polska”. 

GÓRA