17.07.2020

Właściciel Produktu (Product Owner)

Dołącz do zespołu zajmującego się nowoczesnymi rozwiązaniami z obszaru informatyki medycznej. Realizujemy projekty na potrzeby klientów z branży ochrony zdrowia, których grono obejmuje już ponad sto szpitali. Oprogramowanie, nad którym pracujemy wspiera personel medyczny w swojej codziennej pracy.

Poszukujemy osoby z wyższym wykształceniem, angażującej się w pracę i dążącej do realizacji powierzonych zadań. Zapraszamy do udziału w rekrutacji. 

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • Całościowa odpowiedzialność za produkt i jego rozwój (obszar leczenie pacjenta), w tym:
   • rozpoznanie rynku, potrzeb klientów, rozwiązania konkurencyjne,
   • utrzymanie komunikacji z klientami,
   • współpraca ze wszystkim interesariuszami wewnątrz firmy
   • tworzenie wizji rozwoju produktu,
   • budowanie i realizacja mapy rozwoju produktu,
   • projektowanie budżetu dla produktu,
   • odpowiedzialność za realizację budżetu.
 •  Zarządzanie zadaniami dotyczącymi produktu (tzw. product backlog):
   • definiowanie i określenie źródła zadań w trakcie planowania rozwoju,
   • określanie źródeł finansowania nowych funkcjonalności, zmian i udogodnień,
   • określanie priorytetów zadań z uwzględnieniem następujących czynników,
   • czynny udział w planowaniu prac deweloperskich razem z zespołem deweloperskim,
   • akceptacja sposobu realizacji zadań,
   • decydowanie o realizacji zadań.
 •  Dbanie o precyzyjne określenie oczekiwanych funkcjonalności:
   • zdefiniowanie problemu i/lub potrzeby,
   • analiza wymagań i specyfikacja funkcjonalności – we współpracy z zespołami analitycznymi i business development (wspólny nadzór nad spójnością produktu i całego systemu),
   • sposób realizacji z punktu widzenia pracy użytkownika
 •  Akceptacja ostatecznie wprowadzonych zmian oraz gotowości wersji produktu do publikacji dla klientów.
 •  Branie bezpośredniego udziału w rozmowach z klientami, uczestnictwo / nadzorowanie pilotaży.
 •  Zapewnienie przepływu wiedzy pomiędzy wszystkimi interesariuszami produktu.

 Wymagania bezwzględne:

 • dobre umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność zarządzania zadaniami i ich budżetami,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

 Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość specyfiki pracy personelu medycznego w publicznych jednostkach ochrony zdrowia,
 • znajomość języka angielskiego.

Kontakt