AKTUALNE REKRUTACJE

 

Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemicznym pierwszy etap rekrutacji prowadzony jest on-line. 

 

Development / .NET Developer

Development / Programista Baz Danych

Implementation / Konsultant ds. Wdrożeń

 

 

Jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany współpracą, napisz do nas: rekrutacja@nexuspolska.pl

 

Prosimy o przesłanie CV zawierającego dane określone w Art. 221 ust.1 Kodeksu pracy, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 

Downloads

Jesteśmy grupą ponad 100 specjalistów skupionych na dostarczaniu najlepszych, specjalistycznych rozwiązań informatycznych dla podmiotów leczniczych. Chcemy by nasze rozwiązania spełniały oczekiwania klientów. Projektowanie rozwiązań informatycznych wymaga pracy projektowej skupiającej osoby o różnej wiedzy i doświadczeniu. Tworzymy je łącząc ludzi o różnych kompetencjach. 

 

 

DEVELOPMENT  

Tworzymy aplikacje desktopowe, intranetowe oraz mobilne, nasze rozwiązania obsługują komunikację z urządzeniami dostarczanymi przez producentów sprzętu medycznego. Odpowiadamy za projektowanie nowych oraz utrzymanie i rozwój już istniejących systemów.

IMPLEMENTATION & SERVICES   

Jesteśmy odpowiedzialni za analizę, przygotowanie i prowadzenie wdrożeń w szpitalach. Zapewniamy szkolenia dla personelu medycznego, administratorów systemu oraz wsparcie techniczne. Nasze kompetencje potwierdzają certyfikaty z metodologii zarządzania projektami Prince 2 zarówno Foundation, jak i Practitioner oraz z tworzenia i zarządzania bazami danych ORACLE i systemami operacyjnymi.

SALES & SALES SUPPORT  

Współpracujemy z klientami towarzysząc im w rozwoju i dobierając rozwiązania technologiczne odpowiednie do specyfiki ich działalności. Dostarczamy wiedzę, doświadczenie oraz przekonujemy, że dzięki systemom IT praca w szpitalach może być łatwiejsza.

BACK OFFICE   Jesteśmy wsparciem dla wszystkich procesów wewnętrznych w firmie. 

Downloads

Jeżeli zechcesz do nas dołączyć, możesz liczyć na: 

 • dogodne dla Ciebie formy zatrudnienia (UoP, B2B, inne)
 • ubezpieczenie grupowe
 • prywatną opiekę zdrowotną
 • kartę sportową
 • szkolenia wewnętrzne
 • rekrutacje wewnętrzne
 • elastyczne godziny pracy
 • chillout room
 • biuro w centrum Poznania

 

Gwarantujemy także:

 • ciekawe projekty 
 • pracę w zgranych zespołach
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • unikalną wiedzę 

Downloads

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych znajdują się dane wykraczające, poza zakres określony powyżej, prosimy o dodanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nexus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza zakres określony w Art. 221 ust. 1 Kodeksu pracy”

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Nexus Polska Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, e - mail: biuro@nexuspolska.pl,
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@nexuspolska.pl
 3. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe określone w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w zakresie wykraczającym poza ten dane, na podstawie Państwa zgody - Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy  jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt