Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego to jeden z największych szpitali w Łodzi posiadający wiele certyfikatów m.in. certyfikat ISO 9001:2000 (system zarządzania jakością) oraz ISO 14001:1996 (system zarządzania środowiskiem) w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych. We wszystkich oddziałach, poradniach i zakładach rocznie wykonuje się około 490 tysięcy świadczeń zdrowotnych. Równocześnie jest jedną z niewielu jednostek w Polsce, która może poszczycić się dobrą kondycją finansową.

Wysokie kompetencje kadry zarządzającej i wymagania dotyczące systemu informatycznego spowodowały, że cała jednostka jest zinformatyzowana zarówno w obrębie szpitala jak i ambulatorium. Jednym z ciekawszych elementów dostarczonego rozwiązania jest  system identyfikacji pacjentów wraz z systemem przyzywowym.

  • CLIENT Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • CATEGORY ,
TOP