Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Zabezpiecza opiekę medyczną dla około 80 tys. mieszkańców powiatu i gmin ościennych. Zakres świadczonych usług obejmuje: lecznictwo zamknięte, ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, stacjonarną pomoc doraźną, medycynę pracy, profilaktykę i promocje zdrowia.

W latach 2011/2012 kompleksowe wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z dostawą infrastruktury sieciowej i sprzętowej, licencji oraz usług towarzyszących.

  • CLIENT Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
  • CATEGORY ,
TOP