medhub sp. z o.o.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
tel.:  +48 61 64 60 981
fax:  +48 61 64 60 980

e-mail: biuro@nexuspolska.pl

medhub sp. z o.o.

ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

tel.:  +48 61 64 60 981
fax:  +48 61 64 60 980
e-mail: biuro@nexuspolska.pl

NIP: 527-20-93-981
REGON: 012917522

KRS: 0000014544

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
87 1050 1025 1000 0090 3060 0747

Kapitał Zakładowy 966 000,00 PLN

TOP