ORGANIZATIONAL INFORMATION

NEXUS AG 55%
IT Invest sp. z o.o. 25%
Probatus sp. z o.o. 20%
Board of directors
Marcin Michnicki
Maciej Swat
Ingo Behrendt
Patrick Stein
Ralf Heilig
Management
Paweł Masadyński
Ewa Dobaczewska-Szalczyk
dr inż. Jacek Kobusiński
Proxies
Sebastian Błaźniak
Agnieszka Gułajska
Employment 100
Share capital 996 000,00 PLN
NIP 527-20-93-981
REGON 012917522
KRS 0000014544
Court sign Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Settlement account 87105010251000009030600747
TOP