17.10.2019 - 18.10.2019

XVII Forum Szpitali Specjalistycznych

W tegorocznej agendzie tematami wiodącymi będą pogarszająca się sytuacja finansowa szpitali w Polsce. Duży wpływ na tę sytuację ma rozchwiany, z uwagi na odgórne regulacje, system płac w szpitalach. Prócz kwestii płacowych poruszane będą kwestie narzuconych norm pielęgniarskich. Wśród zagadnień do dyskusji pojawi się także miejsce na wymianę doświadczeń  w zakresie wykorzystywania środków europejskich oraz zagadnienia zarządzania jakością w szpitalu.

 

Więcej o agendzie tutaj. 

Kontakt